Fundacja Kreatywnej Edukacji


[button]??Kim jesteśmy?

Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, kulturalną i obywatelską. Działamy na rzecz różnych środowisk, realizowaliśmy projekty wśród bezdomnych, samotnych matek, rodzin, seniorów, dzieci niepełnosprawnych. Nasz projekt Szkoła w budowie to projekt badawczy i edukacyjny zmieniający rzeczywistość bydgoskiej oświaty.

Co potrzebujemy?

Interesuje nas wymiana 34 okien w całym budynku. Szczegółowe rozmiary widoczne są na dołączonych inwentaryzacjach. Potrzebny będzie demontaż istniejących okien, zamontowanie nowych i obróbka.

Dlaczego CELMA ma pomóc właśnie nam?

Startujemy z pierwszą w regionie, partycypacyjną placówką w której mogą się bezpiecznie, z poszanowaniem własnej godności, osobowości uczyć dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wyjątkowość projektu polega na zaangażowaniu uczestników od początkowej fazy, na każdym etapie. Takich szkół nie ma, decyzje o kształcie edukacji podejmowane są bez udziału zainteresowanych, płaci się ogromne kwoty za publiczną i niepubliczną
edukację otrzymując niedostosowany produkt, ze szkodami fizycznymi (brak odpowiedniej edukacji fizycznej, siedzenie miesiącami w ławkach bez wyjścia na boisko – które przerobiono na parking dla samochodów) oraz psychicznymi – nie dba się o kompleksowość człowieka, nie uczy relacji międzyludzkich, nie rozwiązuje konfliktów, nie podąża za potrzebami. Pomysł na stworzenie placówki pochodzi od rodziców i dzieci, którzy walczą o dobre miejsce, które służy rodzinom, a nie próbuje je wtłoczyć w istniejące wątpliwe i nieefektywne standardy.[button]??