Dział finansowo-księgowy jest filar każdego przedsiębiorstwa. Jego działania mają charakter zapobiegający zachowaniom kryzysowym, mają na celu weryfikację planów o realne wskaźniki, wskazywania na zagrożenia, informowanie o potencjale finansowym firmy. Umiejętne współdziałanie wszystkich działów jest efektem dobrego motywowania przez kadrę zarządzającą, bez zbędnej biurokracji i mnożenia dokumentów. Szczególnie wartościowymi pracownikami są dobrze przygotowani księgowi, gdyż dzięki ich znajomości reguł ekonomicznych, a także branży w jakiej działa przedsiębiorstwo, zapewniony zostaje rozwój ekonomiczny.

Podejmowane są też kroki mające…

Więcej...