Archives for Sierpień, 2017

image-201

Niski wkład własny a własna działalność gospodarcza. Pomysły

Brak funduszy nie oznacza, że musisz zrezygnować z własnego biznesu! Istnieje wiele źródeł sfinansowania nowego przedsiębiorstwa w pierwszej fazie jego działalności. Możemy się ubiegać o fundusze na rozpoczęcie działalności zarówno z funduszy unijnych, jak i z krajowych źródłach. Bardzo bogaty program dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest nastawiony na wsparcie osób zagrożonych zwolnieniem, bezrobociem i wykluczeniem społecznym. W regionalnych urzędach pracy warto dowiedzieć się o Wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia dla osób…

Więcej...
image-262

Niezależność finansowa a ryzyko finansowe. Akademia dobrego biznesu

Jeśli nie mamy gotówki, którą można by przeznaczyć na założenie przedsiębiorstwa, to trzeba napisać rozejrzeć się i znaleźć przedsiębiorstwo szkoleniowe, które działa na bazie środków unijnych. PO pierwsze, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to nie jest nasz firma. Skoro jednak już wiemy, że się spóźniliśmy, to trzeba napisać sensowny biznes plan i postarać się o szansę rozwoju dla swojej firmy. Wszelkie agencje szkoleniowe organizujące kursy, szkolenia i warsztaty to bardzo dochodowy i potrzebny…

Więcej...
image-328

Life coaching menedżerski. Praktyczne szkolenie motywacyjne

Pierwszym pociągnięciem, jakiego dokonuje kierownictwo w sytuacji trudności finansowych firmy są cięcia w zatrudnieniu. Czy to naprawdę jest konieczne i czy rzeczywiście działa uzdrawiająco na sytuację ekonomiczna przedsiębiorstwa. Istnieje wiele czynników pozaekonomicznych motywujących pracowników do pracy, których wykorzystanie pozwoliłoby na wyjście z chwilowej zapaści finansowej przedsiębiorstwa. Tymczasem cięcia w zatrudnieniu mają charakter destrukcyjny, obniżają morale pracownicze i pogłębiają trudną sytuację przedsiębiorstwa. Ludzie stanowią o charakterze przedsiębiorstwa, poprzez swoja postawę organizują styl pracy, tworzą wizerunek…

Więcej...