Archives for Wrzesień, 2017

image-325

Księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej i małych firm

W małych firmach, przy uproszczonej formie działalności płacenie za biuro prowadzące finanse jest kosztem, powodującym istotne obciążenie firmy. Im mniejsza skala działalności, tym mniej faktur i płatności związanych z rozliczaniem firmy. Pytanie, które zadaje sobie początkujący przedsiębiorca o zasadność zlecania księgowości na zewnątrz jest pytaniem uzasadnionym. W momencie rejestrowania działalności gospodarczej wybieramy rodzaj opodatkowania. Jeśli zdecydujemy się na podatek ryczałtowy, kartę podatkową czy podatek liniowy, to w zasadzie prowadzenie księgowości, gdy nie ma kosztów,…

Więcej...
image-260

Pisanie biznes planu, czyli plan finansowy. Infolinia biznesowa

Napisanie biznesplanu, wymaga dokładnego przemyślenia sobie wielu aspektów prowadzenia działalności. Trzeba oczywiście wiedzieć, czego się chce. Należy mieć naprawdę przemyślaną branże oraz metody działania. Programy unijne mają za zadanie aktywizować pod względem zawodowym osoby, które nie mogą znaleźć pracy w danym regionie, a także aktywizować osoby w starszym wieku, które zostały zwolnione z uwagi na reorganizację w zakładzie pracy. Dotacje unijne są przyznawane przez urzędy pracy dla bezrobotnych lub przez organizacje zajmujące się aktywizacją…

Więcej...
image-242

Motywacja wewnętrzna – szkolenie dla pracowników i kierowników

Działy kadr i administracji są zobowiązane do sygnalizowania potrzeb w zakresie szkoleń kompetencji i wiedzy o potrzebach konsumenckich. Struktura przedsiębiorstwa, podział kompetencyjny między działami muszą być dobrze określone, jasno sprecyzowane i przedstawione pracownikom. Każdy powinien znać zakres swoich obowiązków i odpowiedzialności. Podnoszenie kwalifikacji jest jednym z obowiązków pracowniczych. Może się odbywać we własnym zakresie, bądź na koszt firmy. Zależnie od potrzeb i decyzji organów zarządzających. Po uzgodnieniach z menedżerami pracownik jest oddelegowany na warsztaty…

Więcej...
image-249

Szkolenie : Dochodowy podatek vat. Jaki wybrać?

Podatek jest jedną z niewielu pewnych rzeczy, jakie zdarzają nam się w życiu. To, że musimy go płacić. Decydując się na założenie działalności gospodarczej musimy też podjąć decyzje o rodzaju płacenia podatku. Co więcej, o tej decyzji musimy poinformować urząd skarbowy. Ciąży na nas obowiązek wybranej formy opodatkowania. W Polsce istnieją dwa rodzaje podatku dochodowego, podatek od osób fizycznych, którego zasady rozliczania określają przepisy ustawy o podatku dochodowym oraz podatek dochodowy od osób prawnych,…

Więcej...