Działy kadr i administracji są zobowiązane do sygnalizowania potrzeb w zakresie szkoleń kompetencji i wiedzy o potrzebach konsumenckich. Struktura przedsiębiorstwa, podział kompetencyjny między działami muszą być dobrze określone, jasno sprecyzowane i przedstawione pracownikom. Każdy powinien znać zakres swoich obowiązków i odpowiedzialności. Podnoszenie kwalifikacji jest jednym z obowiązków pracowniczych. Może się odbywać we własnym zakresie, bądź na koszt firmy. Zależnie od potrzeb i decyzji organów zarządzających. Po uzgodnieniach z menedżerami pracownik jest oddelegowany na warsztaty…

Więcej...