Monitorowanie rynku, szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby konsumenckie, sprawdzanie nowości, jakie są wprowadzanie w Europie i na świecie pozwala na zachowanie pozycji firmy i dotrzymywanie kroku konkurencji. Stałe bycie na bieżąco sprawia, że oddech konkurencji nie jest odczuwany na plecach, ale daleko, daleko za nimi. Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem polega na ustawicznej komunikacji wewnątrz firmy. Działy muszą ściśle ze sobą współpracować, aby końcowy efekt przychodził dokładnie na czas i był dopracowany w najdrobniejszych szczegółach….

Więcej...