Jeśli już decydujemy się na założenie działalność gospodarczej, to kolejnym krokiem po rejestracji, jest wybór rodzaju opodatkowania. Możemy wybierać z czterech form opodatkowania. Trzeba dopasować rodzaju podatku do obrotów i charakteru prowadzonej działalności. Karta podatkowa jest dla wybrańców określonych przepisami, ryczałt jest najlepszy dla jednoosobowych firm o niewielkich obrotach, większość osób wybiera rozliczanie się na zasadach ogólnych. Podatek liniowy natomiast dotyczy osób, które mają działalność produkcyjną, obracającą dużymi kwotami. Każdy rodzaj podatku można płacić…

Więcej...