Archives for Grudzień 27th, 2017

image-269

Sprawdzone metody pracy zespołowej w przedsiębiorstwie

Do działu finansowego należy sygnalizowanie zagrożeń, co powinno być uwzględnione w wielowariantowym prognozowaniu i planowaniu strategii przedsiębiorstwa. Utrata płynności finansowej jest jednym z podstawowych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezależne od jego wielkości. Ciągłe monitorowanie zmieniających się potrzeb konsumenckich, trzymanie ręki na pulsie w śledzeniu nowości na świecie, nadążanie za zmianami w danej dziedzinie, właściwa ocena i analiza możliwości finansowych i produkcyjnych przedsiębiorstwa to przesłanki dające kadrze menedżerskiej szansę na prawidłowe zarządzanie firmą.

Szczególnie w korporacjach i…

Więcej...
image-240

W odpowiedzi na konkurencyjność rynku

Zasobami ludzkimi w zakładzie pracy zarządzają kadry i administracja. To tam gromadzą się wiadomości o pracownikach, ich umiejętnościach, wykształceniu i możliwościach. Decydują się kwestie szkoleń, warsztatów i planów finansowych w zakresie wynagrodzeń. Kadra zarządzająca w uzgodnieniu z działem kadr określa potrzeby zatrudnieniowe oraz potrzeby fachowców z określonych dziedzin. Szkolenia i warsztaty, ich koszt są wpisane w cenę ogólnej strategii rozwojowej. Podnoszenie kwalifikacji pracowników jest konkretnym kosztem dla przedsiębiorstwa. Inwestowanie w pracowników powinno się wiązać…

Więcej...
image-301

Zarządcom potrzebna jest znajomość branży

Dotychczasowa koncepcja korporacyjna, że każdego można zastąpić kolejną, dowolną osobą, właśnie chwieje się w posadach. Nie ma ludzi niezastąpionych, powtarza się na korporacyjnych korytarzach, zwalniając osoby, które mają własne zdanie, czy próbują wdrażać oryginalne koncepcje, niemające wiele wspólnego z obowiązującą strategią. W korporacjach nie ma demokracji w zarządzaniu. To jedna prawda, a kolejna jest taka, iż to nieprawda, że każdego można zastąpić. Wymiana jednego, dwóch elementów zmienia oblicze firmy. Powstaje inna firma, nie lepsza…

Więcej...