Archives for Grudzień, 2017 - Page 3

image-269

Sprawdzone metody pracy zespołowej w przedsiębiorstwie

Do działu finansowego należy sygnalizowanie zagrożeń, co powinno być uwzględnione w wielowariantowym prognozowaniu i planowaniu strategii przedsiębiorstwa. Utrata płynności finansowej jest jednym z podstawowych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezależne od jego wielkości. Ciągłe monitorowanie zmieniających się potrzeb konsumenckich, trzymanie ręki na pulsie w śledzeniu nowości na świecie, nadążanie za zmianami w danej dziedzinie, właściwa ocena i analiza możliwości finansowych i produkcyjnych przedsiębiorstwa to przesłanki dające kadrze menedżerskiej szansę na prawidłowe zarządzanie firmą.

Szczególnie w korporacjach i…

Więcej...
image-240

W odpowiedzi na konkurencyjność rynku

Zasobami ludzkimi w zakładzie pracy zarządzają kadry i administracja. To tam gromadzą się wiadomości o pracownikach, ich umiejętnościach, wykształceniu i możliwościach. Decydują się kwestie szkoleń, warsztatów i planów finansowych w zakresie wynagrodzeń. Kadra zarządzająca w uzgodnieniu z działem kadr określa potrzeby zatrudnieniowe oraz potrzeby fachowców z określonych dziedzin. Szkolenia i warsztaty, ich koszt są wpisane w cenę ogólnej strategii rozwojowej. Podnoszenie kwalifikacji pracowników jest konkretnym kosztem dla przedsiębiorstwa. Inwestowanie w pracowników powinno się wiązać…

Więcej...
image-301

Zarządcom potrzebna jest znajomość branży

Dotychczasowa koncepcja korporacyjna, że każdego można zastąpić kolejną, dowolną osobą, właśnie chwieje się w posadach. Nie ma ludzi niezastąpionych, powtarza się na korporacyjnych korytarzach, zwalniając osoby, które mają własne zdanie, czy próbują wdrażać oryginalne koncepcje, niemające wiele wspólnego z obowiązującą strategią. W korporacjach nie ma demokracji w zarządzaniu. To jedna prawda, a kolejna jest taka, iż to nieprawda, że każdego można zastąpić. Wymiana jednego, dwóch elementów zmienia oblicze firmy. Powstaje inna firma, nie lepsza…

Więcej...
image-228

Problemy organizacyjne w zarządzaniu kryzysowym

Zachowanie płynności finansowej jest najważniejszym zadaniem w strategii długofalowego rozwoju firmy. Od kadry menedżerskiej oczekuje się szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i rozwiązań zapewniających wysoką jakość produkcji i usług oraz konkurencyjność. Dział księgowo-rozliczeniowy oraz controllingu mają priorytetowe znaczenie w strukturze przedsiębiorstwa. Od stylu pracy, systematyczności działania, fachowo przygotowywanych raportów i skategoryzowanego gromadzenia dokumentacji, zależą efekty ekonomiczne firmy. To na tych działach wspiera się model biznesowy przedsiębiorstwa. Jego model powinien być zaprezentowany pracownikom…

Więcej...
image-302

Zalety korzystania z karty kredytowej zagranicą

Gdy wybieramy się na urlop samochodem po krajach europejskich, to zabezpieczenie przed wyjazdem karty kredytowej jest bardzo dobrym i wygodnym pomysłem. Przejeżdżając przez wiele krajów, musimy zawczasu myśleć o tym, jakie waluty powinniśmy posiadać, aby móc dokonywać zakupów. Nie są to jeszcze te czasy, że we wszystkich państwach była ta sama waluta, czyli euro. Nie wszyscy jesteśmy póki co w Unii i jeszcze długo tak nie będzie. O ile urlop zdarzy nam się wcześniej…

Więcej...
image-234

Od przedszkolaka do milionera – którędy droga

Zarządzanie finansami jest najważniejszym zadaniem kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie, jest też istotna sprawą w każdym gospodarstwie domowym. Zagadnienia ekonomiczne nie powinny być wiedzą tajemna, dostępna jedynie wybranym. Na ekonomii opiera się gospodarka państwa, zakładu pracy i domowa. To jedna z ważniejszych dziedzin życia. Dlaczego więc nie uczymy tego dzieci już w najmłodszym wieku? Dlaczego nie ma takiego przedmiotu w gimnazjum lub choćby liceach? Młody człowiek jest dzisiaj nieprzygotowany do życia pod względem ekonomicznym. Nie…

Więcej...