Archives for Styczeń 2nd, 2018

image-218

Czy internetowe portale zastąpią konferencje i sympozja?

Dzięki internetowi kontakt między różnymi miejscami na świecie jest bardzo ułatwiony. Dzisiaj odległość nie jest żadną przeszkodą w wymianie myśli, poglądów, czy nawet rozmowy. Wideodyskusje dzięki Sky’powi lub innym możliwościom teleinformatycznym upraszczają znacznie kontakty. Jest to szczególnie widoczne w świecie nauki i sztuki. Naukowcy i artyści chętnie współpracują ze sobą, niezależnie od miejsc i krajów, w jakich mieszkają. Wiele zagadnień ma charakter ponadnarodowy, wymaga dopracowania i przedyskutowania. Służą do tego celu platformy wymiany myśli…

Więcej...
image-313

Sekrety udanego inwestowania w fundusze

Każda inwestycja ma na celu zabezpieczenie nas na przyszłość. Młodzi mniej chętnie inwestują, gdyż mają niewiele pieniędzy, a te, które uda im się zarobić, chętniej przeznaczają na konsumpcję. Wyjazdy, samochody, mieszkania… Po takich inwestycjach, na odkładanie pieniędzy na przyszłość nic nie zostaje. W starszym wieku łatwiej jest coś odłożyć, i zainwestować gotówkę, ale wówczas czas inwestycyjny jest dużo krótszy, przez co zyskać można mniej. Najbardziej opłacają się inwestycje długoterminowe, a na te trudno młodych…

Więcej...
image-299

Są już dostępne systemy wspomagające zarządzanie

Profesjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem na obszarze sprzedaży towarów i usług zawiera trzy podstawowe, niezbędne etapy: rozpoznanie potrzeb rynkowych i konsumenckich, wdrożenie produktów lub usług, opieka i serwis. Klamrą spinająca cały proces w sensie globalnym jest konieczność wyrobienia nawyku lojalnego klienta zarówno w odbiorcy rynkowym, jak i indywidualnym. Te trzy elementy są mocną podstawą sprawnego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zarządzanie procesami w firmie, jeśli ma być efektywne i skuteczne, powinno uwzględniać działanie kompatybilnego systemu informatycznego z…

Więcej...