Archives for Styczeń 10th, 2018

image-251

Czy audyt wewnętrzny w firmie zwalnia z audytu zewnętrznego

Audytor wewnętrzny jako osoba nie będąca uczestnikiem procesu decyzyjnego, ma za zadanie identyfikować funkcjonalne bariery i nieprawidłowości zarówno w obszarze przepływu dokumentów, jak i podejmowania decyzji oraz rozliczeń finansowych. Jest to niezwykle istotna funkcja w firmie, zapewniająca prawidłowy przebieg zarządzania. Raz w roku każde przedsiębiorstwo powinno być poddawane kontroli, sprawdzeniu czy działa zgodnie z przepisami oraz regułami ekonomicznymi. Audyt zewnętrzny może być powołany na wniosek samego przedsiębiorstwa albo na zlecenie firmy zewnętrznej. Współpraca z…

Więcej...
image-317

Jakie programy informatyczne ułatwiają zarządzanie finansami

W nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowo-sprzedażowych nie może być mowy o sukcesie ekonomicznym, jeśli firmy nie działają w oparciu o efektywny system informatyczny. Oprogramowanie musi mieć charakter zindywidualizowany do potrzeb konkretnej firmy, dopasowany i zlokalizowany z uwzględnieniem specyfiki danej branży. Systemy informatyczne muszą ujmować rozwiązania logistyczne i produkcyjne z możliwością prognozowania i analizowania danych ekonomicznych. Procesy operacyjne muszą znaleźć odzwierciedlenie we wszystkich elementach oprogramowania, aby mogło ono usprawnić procesy biznesowe zachodzące…

Więcej...
image-283

Metody zapobiegania trudnościom finansowym w przedsiębiorstwie

Nowoczesne i sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga nowoczesnych instrumentów, elastycznego myślenia i doskonałej współpracy międzywydziałowej w przedsiębiorstwie. Praca poszczególnych działów musi się opierać na zaufaniu i mieć charakter wspierający. Tradycyjne wartości współpracy znajdują szczególne miejsce z mocno skomputeryzowanej i stechnicyzowanej rzeczywistość szczególnie większych przedsiębiorstw. Dokładne zaznajamianie pracowników z podziałem kompetencji i strukturą przedsiębiorstwa ma wpływ na zrozumienie procesów produkcyjnych i sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jasna i przejrzysta struktura, podział kompetencji oraz odpowiedzialności za wykonywane zadania usprawnia…

Więcej...