Lokata jest bezpiecznym sposobem inwestowania, o zagwarantowanym umową zysku. Zasady posiadania lokat są proste i zrozumiałe. To tradycyjna forma pomnażania pieniędzy. Bezpieczna i oczywista. Najlepszy pomysł dla tradycjonalistów, ale nie wszyscy mamy zaufanie do banków. Starsi ludzie chętnie chowają pieniądze do szuflady lub w inne miejsce, uważając, że tym sposobem uchronią się od biedy i innych nieszczęść. Nieobycie z regułami ekonomicznymi rynku oraz brak zaufania do instytucji finansowej wynikają z małej świadomości ekonomicznej, jaką mamy w większości. Szkoła nie uczy jak zainwestować, co to jest stopa zysku czy co to znaczy bankructwo. Kończąc popularny ogólniak umiemy wiele, ale mało praktycznych rzeczy. Coraz częściej i coraz więcej zaczyna się mówić o tym, że szkoła nie przygotowuje do życia. Powinny być lekcje gotowania, powinny być też lekcje zarabiania, gromadzenia i inwestowania pieniędzy. Przy większej świadomości ekonomicznej, może tak często nie ulegalibyśmy reklamom i chwytom marketingowym parabanków.

Na odległość i z bliska widać, że niektóre propozycje jak lokaty w Ambergold, są niemożliwe do zrealizowania. Ale to trzeba chociaż trochę wiedzieć o ekonomii. Łatwo ulegamy iluzji i życzeniom, zamiast kierować się w życiu zdrowym rozsądkiem i wiedzą. Ponieważ nie rozróżniamy specjalnie instytucji finansowych, klasycznych banków od banków spółdzielczych, instytucji parabankowych, które tak naprawdę w ogóle bankami nie są, to ten brak zaufania przenosi się na wszystkie podmioty finansowe. Stąd tak bardzo konieczna jest edukacja finansowa w każdym wieku. W szkole, ucząc się innych przedmiotów, dzieci przyswajałyby wiedzę, która potem bardzo się przyda w dorosłym życiu. Dorośli powinni samodzielnie zgłębiać indywidualne kursy ekonomii, jeśli chcą zostać inwestorami czy zarządcami własnej gotówki. Przyspieszony kurs ekonomii oferowany przez internet czy telewizję dałby bardzo dobry efekt, nie tak szybko dawałoby się nabić babcię w butelkę.