Jeśli masz swoją własną firmę, to jesteś architektem działań i przedsięwzięć z nią związanych. Od ciebie zależą kierunki rozwoju, decyzje inwestycyjne. Za stabilność finansową odpowiada w przedsiębiorstwie dyrektor finansowy na podstawie wiadomości płynących ze strony pracowników. To w ścisłej współpracy prezesa oraz działu finansowego czy szefa finansów można określić stan przedsiębiorstwa, możliwości rozwojowe i strategie postępowania na co dzień. Liczba zamówień, intratnych kontraktów informują zarządzających o potencjale i kondycji firmy. W tych obszarach niezbędna jest ścisła współpraca księgowego z zarządem. Do obowiązków działu finansowego należy dostarczanie danych o stanie magazynu, liczbie kontrahentów i zawartych umów, realizacji zamówień i zleceń. Stabilność finansowa firmy jest zależy od podejmowanych kroków przez kadrę zarządzającą. Każde przedsiębiorstwo musi mieć opracowaną alternatywę pozwalającą na przetrwanie sytuacji kryzysowej, zaplecze będące wsparciem w trudnym okresie przestoju czy zmiany asortymentu produkcji.

Temu właśnie służy praca nad oceną stanu finansów firmy. Nie można preferować wyłącznie jednego asortymentu produkcji, gdyż w sytuacji załamania się sprzedaży, przedsiębiorstwu będzie groził krach finansowy lub w najlepszym razie stagnacja, załamanie płynności finansowej. Sprawne zarządzanie finansami wymaga dobrze skomponowanej bazy informatycznej. Szybki i sprawny obieg dokumentów w firmie, oraz przekazywania wiadomości niezbędnych do trafnego podejmowania decyzji maja decydujące znaczenie dla komunikacji i procesu biznesowego w firmie. Dział księgowo-rozliczeniowy potrzebuje bazy kontrahentów, umów i faktur sprzedażowych, stanów magazynowych. Odpowiednie oprogramowanie gwarantuje dobrą i efektywną pracę. Zapewnienie odpowiednich instrumentów do pracy leży po stronie kadry zarządzającej, ale to finansiści w firmie oceniają podjęte decyzje pod względem ekonomicznym. Istotną kwestią jest zapewnienie przedsiębiorstwu, tzw. wolnych środków, pozwalających na wsparcie trudniejszych decyzji oraz potrzebnych do stworzenia wizerunku firmy.