Audytor wewnętrzny jako osoba nie będąca uczestnikiem procesu decyzyjnego, ma za zadanie identyfikować funkcjonalne bariery i nieprawidłowości zarówno w obszarze przepływu dokumentów, jak i podejmowania decyzji oraz rozliczeń finansowych. Jest to niezwykle istotna funkcja w firmie, zapewniająca prawidłowy przebieg zarządzania. Raz w roku każde przedsiębiorstwo powinno być poddawane kontroli, sprawdzeniu czy działa zgodnie z przepisami oraz regułami ekonomicznymi. Audyt zewnętrzny może być powołany na wniosek samego przedsiębiorstwa albo na zlecenie firmy zewnętrznej. Współpraca z dobrym audytorem wewnętrznym przyczynia się do poprawy funkcjonowania firmy. Wdrażając audyt od początku istnienia firmy zapewniamy przedsiębiorstwu sprawne pod względem proceduralnym działanie. Audyt zewnętrzny podczas kontroli ma za zadanie sklasyfikować błędy i określić ich naprawę oraz termin wykonania zadania.

W praktyce w firmach stuosobowych lub większych obecność audytora wewnętrznego jest w praktyce konieczna i określona przepisami. Jego zadania określa harmonijna współpraca z działem controllingu oraz księgowego. Stanowisko audytora wewnętrznego |monitoruje działania i decyzje ekonomiczne oraz finansowe oraz i ich wyniki, ocenia jakość zarządzania, zakres kompetencji i odpowiedzialności menedżerów i kadry zarządzającej. Praca audytora polega na analizie danych nadsyłanych w cyklicznych raportach i przetransponowywaniu ich do zarządu, ciągłym monitorowaniu ryzyka finansowego i dbaniu o zrównoważony rozwój w obszarze wysokiej konkurencji. Celem audytu zewnętrznego jest określenie niezgodności, stanowiących prawne, finansowe lub inne ryzyko dla przedsiębiorstwa. Jego rola jest zupełnie inna. Może usprawnić działania firmowe wspierane i nakreślane przez audytora wewnętrznego. Audyt zewnętrzny ma skorzystać z ogromnej wiedzy audytora wewnętrznego na temat zarządzania przedsiębiorstwem. Jego rola doradcza zapewnia, by wszystkie procesy biznesowe przebiegały zgodnie z procedurami i przepisami prawa.