Służba zdrowia w Polsce jest jak chłopiec do bicia. Jej organizacja pozostawia wiele do życzenia i chociaż cały czas jest przedmiotem zmiany, to jej organizacja pozostawia cały czas wiele do życzenia. Administracja państwowa ma inny pomysł na wizję i strukturę służby zdrowia, lekarze mają swoją. Znalezienie płaszczyzny porozumienia jest trudne. Projekty mają raczej charakter równoległy, dlatego najbliższa przyszłość raczej nie przyniesie rozwiązania problemu poprawy stanu służby zdrowia. Lekarze wciąż dyskutują. Zwoływane w tym celu zjazdy i konferencje służą omawianiu nowoczesnego podejścia lekarza do pacjenta. Kwestią o dość zasadniczym znaczeniu jest rola lekarza rodzinnego w całym systemie lecznictwa. Jak często należy podejmować działania interwencyjne i do jakiego zakresu działań lekarz rodzinny ma do tego prawo. Co powinno być w gestii lekarza rodzinnego, a kiedy powinien wkraczać specjalista. Lekarze rodzinni bronią się zarówno przed nadmiernymi obowiązkami, jak i biurokracja związaną z wypełnianiem niezliczonej ilości dokumentów dotyczących pacjenta. Mimo to trwają dyskusje nad rozszerzeniem kompetencji lekarzy rodzinnych na wszelkie płaszczyzny i sfery życia związane ze zdrowiem. Pytanie czy zadaniem lekarza rodzinnego nie powinna być także konieczność uświadamiania i edukacji zdrowotnej. Czy lekarz rodzinny powinien omawiać problemy rozwojowe dzieci, wyjaśniać kolejne etapy rozwoju i związane z tym problemy. Rola lekarza rodzinnego cały czas zmienia się i ewoluuje. Obecnie omawiane są zagadnienia związane z realną możliwością wykonywania przez lekarzy rodzinnych niektórych funkcji. Dzisiaj jest tak, że lekarz rodzinny może jednemu pacjentowi poświęcić nie więcej niż 5 minut podczas jednej wizyty, co brzmi tragicznie z punktu widzenia pacjentów. Lekarze rodzinni podkreślają, że nałożono na nich zbyt wiele obowiązków i bronią się przed kolejnymi. W przypadku jakiejkolwiek trudnej sytuacji czy przypadku to oni będą rozliczani z popełnionych błędów i niedociągnięć, a nie warunki pracy, w jakich wykonują swoje obowiązki