Dzięki internetowi kontakt między różnymi miejscami na świecie jest bardzo ułatwiony. Dzisiaj odległość nie jest żadną przeszkodą w wymianie myśli, poglądów, czy nawet rozmowy. Wideodyskusje dzięki Sky’powi lub innym możliwościom teleinformatycznym upraszczają znacznie kontakty. Jest to szczególnie widoczne w świecie nauki i sztuki. Naukowcy i artyści chętnie współpracują ze sobą, niezależnie od miejsc i krajów, w jakich mieszkają. Wiele zagadnień ma charakter ponadnarodowy, wymaga dopracowania i przedyskutowania. Służą do tego celu platformy wymiany myśli i poglądów, jakimi są konferencje i sympozja naukowe. Niemniej, dzięki możliwościom, jakie daje internet, kontakt wielu osób możliwy jest bez konieczności przemieszczania się. Niejako na bieżąco można ze sobą się porozumiewać przy realizacji projektu o charakterze międzynarodowym. Uczestnicy projektu mogą wymieniać się doświadczeniami bez potrzeby kontaktu osobistego. Czy to sprawi, ze z biegiem czasu w ogóle zrezygnujemy z międzynarodowych zlotów, przenosząc kontakty jedynie w wirtualną przestrzeń?

To pytanie, w którą stronę zmierza świat, w czasach wielkiej globalnej wioski, jaką staje się Ziemia. Pytania i zagadnienia dotyczące ludzkości, jak zmiany klimatyczne, czy problemy epidemiologiczne, mogą być rozwiązywane bez konieczności organizowania zjazdów, planowanych z wyprzedzeniem rocznym lub dwuletnim. Wszelkie międzynarodowe spotkania wymagają ogromnego zaplecza logistycznego, włącznie z ochroną antyterrorystyczną. Być może wirtualne konferencje i sympozja to jakieś rozwiązanie dla tego typu przedsięwzięć, bardzo kosztownych i wymagających pod każdym względem. Wiele wybitnych osobistości zjeżdżających do jednego państwa, miasta, wymaga specjalnej organizacji życia w tym rejonie przez kilka dni. Poza tym zmieniające się kwestie dotyczące całego świata, wymagają częstego kontaktu i wielokrotnej wymiany myśli. Internet umożliwia bycie razem na bieżąco. Granice, kultura, język, przestają mieć znaczenie, gdy chodzi o wspólne dobro i wspólną przyszłość.