Opracowanie skutecznego modelu biznesowego dla danego przedsiębiorstwa usprawnia jego funkcjonowanie. W prawidłowo rozwijającym się przedsiębiorstwie moduły raportowania i stymulowania procesów decyzyjnych muszą działać bez zarzutu. Wszystkie elementy struktury firmy muszą mieć przydzielone zakresy obowiązków i metody pracy w sposób racjonalny. Procesy pracy wymagają odpowiedzialnego kontrolowani przez kadrę zarządzającą i motywowania pracowników do rzetelnej, pełnej zaangażowania pracy. Model biznesowy uwzględnia monitorujące działanie audytu wewnętrznego oraz działu controllingu. Wszystkie działy przedsiębiorstwa oraz etapy organizacji pracy muszą być idealnie do siebie pasującymi elementami, które w ruch wprowadzają raporty z działu księgowego. Efektywnie działające przedsiębiorstwo musi działać bez zahamowań. Dokumenty nie mogą być przetrzymywane, a nowości powinny być natychmiast wprowadzane w życie. Pracowników musi cechować zrozumienie procesu produkcyjnego. Jasne i precyzyjne określenie kompetencji oraz zakresu odpowiedzialności każdego, pojedynczego pracownika, zdecydowanie usprawnia pracę działów, a także oczyszcza atmosferę z niepotrzebnych oczekiwań. Dywersyfikacja obowiązków jest warunkiem koniecznym do sprawnego działania firmy. Pracownicy muszą rozumieć przydatność jego odcinka pracy. Dział finansowy w połączeniu z działem zarządzającym narzucają firmie styl pracy, oraz metody i skuteczność działań. Standardy które mają wpływ na postrzeganie przedsiębiorstwa na zewnątrz. Niektóre firmy mają opinię wśród konkurencji niezwykle sprawnie zarządzanych z dobrymi rokowaniami finansowymi. Są też obiektem pożądania wielu osób, które chętnie pracowałyby właśnie w tym przedsiębiorstwie. Na taką ocenę firmy wpływa model biznesowy przedsiębiorstwa oraz jego realizacja. Kadra zarządzająca a takiej firmie, dysponuje odpowiednimi narzędziami, szybko i skutecznie dokonuje analizy danych, a firma reaguje błyskawicznie na wszelkie tendencje i trendy, znajdując się zawsze w czołówce najlepszych przedsiębiorstw.