Jaki jest sens wyjazdów integracyjnych pytają pracownicy przed wyjazdem. Narzekają, że czas wolny trzeba przeznaczyć na pobyt ze znajomymi, ale z pracy, więc tak mało towarzysko. Wyjazd na szkolenie czy nawet integracyjny całkiem dobrowolne, po prostu trzeba na nich być, więc większość pracowników zgadza się niechętnie. Jednak po powrocie są zadowoleni i uważają, że szkolenia i wyjazdy integracyjne mają sens. Szczególnie istotne są spotkania poza miejscem pracy organizowane dla pracowników dużych firm, korporacji. Przy dużej liczbie pracowników, rozbudowanej strukturze firmy, większość pracowników się nie zna. Bardzo często też nie wiadomo, czym zajmują się poszczególne działy. Wspólne wyjazdy czy szkolenia łączą wzajemne zawieranie znajomości, zaznajamianie pracowników z funkcjami i rola poszczególnych działów, jak wyjaśnianiem celów i strategii firmy. Pracownik świadomy swojej roli w procesie produkcji i modelu biznesowym firmy pracuje wydajniej i lepiej. Oprócz walorów poznawczych szkolenia mają także charakter edukacyjny.

Prowadzone są zajęcia i wykłady przybliżające merytoryczną stronę branży. Są też spotkania o charakterze zabaw i gier symulacyjnych, które łączą zabawę z treningiem osobowościowym i rozwoju osobistego. Udział w wyjazdach szkoleniowych, choć początkowo może i nie wygląda specjalnie atrakcyjnie dla pracowników, gdyż najczęściej odbywa się w czasie weekendu. Czas przeznaczony na sprawy prywatne i rodzinne trzeba przeznaczyć na sprawy zawodowe, ale po fakcie, wyjazd najczęściej jest oceniany przez pracowników pozytywnie. Wpływa też na efektywność pracy i zrozumienie zasadności wielu procesów w firmie. Większość osób uczestniczących w tego typu wyjazdach szkoleniowych wypowiedziała się, że wyjazd pracowniczy z rodziną całkowicie zmieniłby charakter integracyjny takich spotkań. Szkolenia zmieniłyby swój charakter i straciły funkcję poznawczą. Dlatego nie jest to dobry pomysł, pomimo wszystko, by sprawy zawodowe na wyjeździe łączyć z rodzinnymi.