Zlecanie prowadzenia księgowości na zewnątrz wiąże się z określonymi niewygodami w sensie logistycznym. Pomimo udogodnień związanych z możliwością przekazywania danych i faktur drogą mailową, to i tak istnieje konieczność bezpośredniego gromadzenia dokumentów i ich archiwizacji. Wydłuża to czas prowadzenia określonych operacji finansowych, kosztem innych. Koszty wynajmowania biura rachunkowego przez przedsiębiorstwo są zazwyczaj wyższe niż zatrudnienie księgowego na etat. Wszystko zależy od wysokości obrotów w firmie i charakteru działalności. W każdej firmie powinno się znajdować centrum archiwizacji danych, baza do podejmowania decyzji i wytyczania kierunków rozwoju. Jeśli dokumenty są przechowywane w firmie zewnętrznej proces komunikacji jest zazwyczaj wydłużony. Procesy biznesowe, jakie zachodzą w każdej firmie, są barometrem sytuacji finansowej samej firmy, jak i sytuacji ekonomicznej w danej branży. Wzrost i rozwój zależ ą nie tylko od talentu kadry zarządzającej, ale też od zdolności głównego księgowego, czy osoby prowadzącej finanse firmy.

To osoba która powinna mieć zawsze głos doradczy w procesie podejmowania decyzji, aby były one zoptymalizowane i bardziej trafne. Dzięki odpowiedzialnemu prowadzeniu finansów w firmie kadra zarządzająca ma znakomitą bazę do podejmowania perspektywicznych decyzji. Sprawne zarządzanie finansami i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe są możliwe, o ile osoba prowadząca finanse jest na stałe związana z przedsiębiorstwem. Dlatego dział księgowo-rozliczeniowy powinien składać się z fachowców, znakomicie posługujących się przepisami prawnymi i regułami ekonomicznymi. Firma działająca na zewnątrz nigdy nie będzie utożsamiała się z interesami firmy, dla której pracuje, a jedynie swoimi. Będzie miała charakter wykonawczy, a nie doradczy. Natomiast głos finansisty w procesie wytyczania strategii i kierunków rozwoju ma dość istotne znaczenie. Warto mieć zatem w firmie kogoś, kto będzie żywo zainteresowany sukcesem przedsiębiorstwa jak swoim.