Dom Kultury


[button]??Kim Jesteśmy?
Nasza działalność opiera się na celach statutowych, które prezentuję poniżej.

– Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,
– Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
– Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
– Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,
– Organizowanie akcji charytatywnych (festyny, aukcje itp.) koncertów i wystaw,
– Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich,
– Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa Złotkowy,
– Wspieranie rozwoju gospodarczego sołectwa Złotkowy,
– Popularyzację rolnictwa ekologicznego,
– Ochronę przyrody i krajobrazu,
– Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji,
– Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia,
– Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
– Prowadzenie kursów i szkoleń dla osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą, a także organizowanie pomocy na etapie poszukiwania pracy,
– Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi,
– Propagowanie idei demokracji i praw człowieka poprzez spotkania z przedstawicielami władz, konkursy, wykłady, itp.
– Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
– Współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami,
– Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie placówek przedszkolnych i żłobkowych.

Dlaczego CELMA ma pomóc właśnie nam?
Jesteśmy organizacją non-profit. Chcielibyśmy zmienić w naszej siedzibie wiele, jednak głównym problemem jest podłoga. Jest to podłoga drewniana zjadana przez robactwo. Jej wymiary to 226m2.
Do wykonania tych prac potrzebne będą takie materiały jak:
– płytki,
– fuga,
– klej,
– styropian,
– oraz materiały potrzebne do wylania posadzki (zaprawa cementowa) tj:
– cement,
– piasek.

Dlaczego CELMA ma pomóc właśnie nam?
Jesteśmy małą miejscowością Złotkowy, koło Konina w gminie Rychwał. Nasza miejscowość liczy 252 mieszkańców, a dochód przypadający na jednego mieszkańca w naszej gminie to 510zł. Dochody są tak małe, że niestety, ale nie mamy środków własnych (pochodzących ze składek), na to by wykonać owe prace. W naszej miejscowości życie kulturalne jest bardzo ubogie, nie posiadamy szkoły, ani też sklepu.
Żeby móc uczestniczyć w życiu kulturalnym trzeba pojechać do odległych od nas miejscowości. Założyłyśmy jednak „Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy”, by móc zająć się pisaniem projektów i starać się o granty, aby pobudzić mieszkańców do międzypokoleniowej integracji.
Od czerwca 2012 roku kiedy powstało Stowarzyszenie szukamy pomocy wszędzie. Poprzez otrzymanie niewielkich środków z dotacji organizujemy różne warsztaty i spotkania, dając wszystkim możliwość wspólnych spotkań i zabaw. Przecieka nam dach, mamy też dziurawą podłogę, jednak jesteśmy wdzięczni, ze nasi rodzice i dziadkowie przyczynili się do powstania owego budynku. Pod wpływem nacisku (chodzenie, bieganie, tańczenie), deski skrzypią i widocznie się uginają. Chcielibyśmy mieć budynek, gdzie każdy mógł by czuć się bezpiecznie a dzieci, młodzież i dorośli mieli miejsce przyjaznych spotkań – remont ten w dużym stopniu przyczyniłby się do poprawy warunków sanitarnych i estetycznych.[button]??