Archives for Finanse

image-228

Problemy organizacyjne w zarządzaniu kryzysowym

Zachowanie płynności finansowej jest najważniejszym zadaniem w strategii długofalowego rozwoju firmy. Od kadry menedżerskiej oczekuje się szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i rozwiązań zapewniających wysoką jakość produkcji i usług oraz konkurencyjność. Dział księgowo-rozliczeniowy oraz controllingu mają priorytetowe znaczenie w strukturze przedsiębiorstwa. Od stylu pracy, systematyczności działania, fachowo przygotowywanych raportów i skategoryzowanego gromadzenia dokumentacji, zależą efekty ekonomiczne firmy. To na tych działach wspiera się model biznesowy przedsiębiorstwa. Jego model powinien być zaprezentowany pracownikom…

Więcej...
image-234

Od przedszkolaka do milionera – którędy droga

Zarządzanie finansami jest najważniejszym zadaniem kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie, jest też istotna sprawą w każdym gospodarstwie domowym. Zagadnienia ekonomiczne nie powinny być wiedzą tajemna, dostępna jedynie wybranym. Na ekonomii opiera się gospodarka państwa, zakładu pracy i domowa. To jedna z ważniejszych dziedzin życia. Dlaczego więc nie uczymy tego dzieci już w najmłodszym wieku? Dlaczego nie ma takiego przedmiotu w gimnazjum lub choćby liceach? Młody człowiek jest dzisiaj nieprzygotowany do życia pod względem ekonomicznym. Nie…

Więcej...
image-236

Historia kredytowa, raty i negocjacje kredytowe. Jak uniknąć pułapki?

Gospodarowanie finansami nie jest wcale zadaniem łatwym, szczególnie wtedy, gdy tych środków finansowych nie jest wystarczająco dużo i trzeba dokonywać wyborów, co jest bardziej potrzebne i zasadne. A środków finansowych nigdy nie jest wystarczająco dużo. Zarabiając coraz więcej wzrastają nam potrzeby i stopniowo rosna apetyty, po jakims czasie stwierdzamy, że nie mamy wystarczająco dużo środków finansowych na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Mając spore zaplecze finansowe decydujemy się chętniej i łatwiej na kredyty czy karty kredytowe….

Więcej...
image-232

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie

Media to czwarta władza w państwie po ustawodawczej, wykonawczej i kontrolującej. Media swoją siłę opierają na informacji. Wiadomość jest najcenniejszym towarem w XXI wieku. Na sprawnym przepływie informacji w firmie opiera się cały proces zarządzania. Kadra menedżerska bez cyklicznych raportów i świadomości stanu firmy nie jest w stanie sprawnie podejmować decyzji, nie mówiąc już o ich trafność. Z tego punktu widzenia właściwe oprogramowanie i skuteczny dział IT, to filar przedsiębiorstwa. Obecnie codzienne działania finansowo-księgowe…

Więcej...
image-230

Zarządzanie ryzykiem biznesowym i procesami biznesowymi. FAQ

Dział finansowo-księgowy jest filar każdego przedsiębiorstwa. Jego działania mają charakter zapobiegający zachowaniom kryzysowym, mają na celu weryfikację planów o realne wskaźniki, wskazywania na zagrożenia, informowanie o potencjale finansowym firmy. Umiejętne współdziałanie wszystkich działów jest efektem dobrego motywowania przez kadrę zarządzającą, bez zbędnej biurokracji i mnożenia dokumentów. Szczególnie wartościowymi pracownikami są dobrze przygotowani księgowi, gdyż dzięki ich znajomości reguł ekonomicznych, a także branży w jakiej działa przedsiębiorstwo, zapewniony zostaje rozwój ekonomiczny.

Podejmowane są też kroki mające…

Więcej...