Brak funduszy nie oznacza, że musisz zrezygnować z własnego biznesu! Istnieje wiele źródeł sfinansowania nowego przedsiębiorstwa w pierwszej fazie jego działalności. Możemy się ubiegać o fundusze na rozpoczęcie działalności zarówno z funduszy unijnych, jak i z krajowych źródłach. Bardzo bogaty program dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest nastawiony na wsparcie osób zagrożonych zwolnieniem, bezrobociem i wykluczeniem społecznym. W regionalnych urzędach pracy warto dowiedzieć się o Wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia dla osób…

Więcej...