Choć absolwentów kierunków zarządzania jest więcej niż potrzeba zatrudnienia kierowników w różnego rodzaju branżach, to wciąż dobrych fachowców firmy poszukują i płacą im bardzo atrakcyjne wynagrodzenia. Okazuje się, że umiejętność zarządzania, poza znajomością pewnych instrumentów, jakie należy posiadać, jest umiejętnością wymagająca określonych cech charakteru. Pewne predyspozycje charakterologiczne do wykonywania tej pracy są konieczne. Niektórzy rodzą się z talentem tanecznym lub pięknym głosem, inni natomiast potrafią rządzić. Ale tych jest zdecydowana mniejszość. Dobre zarządzanie wymaga znajomości praw ekonomicznych, specyfiki branży, a także określonych cech osobowościowych. Należy umieć zmotywować pracowników do wykonywania określonych zadań na najwyższym poziomie w ściśle określonym czasie. Kierowanie wymaga umiejętności delegowania uprawnień, określania zadań i wymagania ich realizacji. Chodzi nie tylko o motywowanie finansowe, ale wykorzystywanie również instrumentów pozaekonomicznych.

Stworzenie zgranego zespołu pracowniczego jest dużym osiągnięciem kadry zarządzającej. Znajomości struktury firmy pozwala na jasne i precyzyjne określenie zakresu obowiązków poszczególnych pracowników i działów. Wszyscy zatrudnieni muszą rozumieć cele i założenia firmy, oraz znać plany na najbliższy okres oraz cele, na realizacji których skupiony jest zarząd. Podział pracy wokół tych zagadnień to jedno z kluczowych zagadnień. Właściwie bez sprawnie współpracujących ze sobą ludzi trudno mówić o sukcesie przedsiębiorstwa. Na sukces konkretnego produktu pracują całe zastępy ludzi, wykonując przeróżne zadania. W firmie musi prawidłowo działać system informatyczny, dział logistyki, marketing i finanse, produkcja, aby można było wypuścić na rynek nowy produkt. I aby mógł on osiągnąć sukces. Ścisłe współdziałanie kadry zarządzającej, bądź grupy dyrektorów oraz silnego, kompetentnego działu finansowego oraz controllingu jest podstawą sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.