Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

[button]??Kim jesteśmy?
Prowadzimy wielospecjalistyczną rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych,
wczesną interwencję dla dzieci od 5 tygodnia życia, terapię dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Co potrzebujemy?
Zamontować haki do podwieszenia platform służących do terapii integracji sensorycznej.

Dlaczego CELMA ma pomóc właśnie nam?
Aby terapia SI mogła być prowadzona w pełnym zakresie, niezbędna jest możliwość podwieszenia sprzętu tj.: platforma, „konik”, huśtawka, „pająk”, trapez, drabinka sznurkowa itp.

[button]??