Do zadań kadry zarządzającej i menedżerskiej należy wytyczanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, a zatem dział księgowości i dyrektor finansowy weryfikują plany o realne wskaźniki, wskazują na zagrożenia i pułapki wywoływane wysoką konkurencyjnością. Ścisła współpraca zarządu i działu finansowo-księgowego powinna opierać się na zaufaniu i profesjonalizmie. Skuteczne zarządzanie opiera się na sprawnym obiegu informacji i dokumentów. Podstawą trafnie podejmowanych decyzji jest pełna świadomość wszystkich faktów finansowych przedsiębiorstwa, jak stany magazynowe, wysokość sprzedaży, stopień realizacji płatności dla kontrahentów. Sprawny system komunikacji zależy od zasobności serwisów i sprawnego działu IT. Koherencja działów, bez zbędnej biurokracji i mnożenia dokumentów, decyduje o mobilności przedsiębiorstwa, szybkości reagowania na zmieniający się rynek konkurencji. Szef od finansów w każdej firmie jest osią funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Od jego pracy, gromadzenia dokumentacji, rzetelności i sumienności zależą efekty finansowe firmy. Na podstawie raportów księgowo-rozliczeniowych kadra zarządzająca jest w stanie wytyczać kierunki rozwoju. Płynność finansowa określa horyzont możliwości przedsiębiorstwa, obszar po którym menedżerowie mogą się poruszać. To wiedza szefa finansów o kondycji firmy daje kadrze zarządzającej do ręki instrumenty decyzyjne, wpiera określanie kierunków rozwoju. Zarządzanie finansami wymaga elastyczności myślenia, znajomości przepisów prawa i świetnego rozeznania w branży finansowej. Szczególnym wsparciem pracowników działu finansowego są audytorzy wewnętrzni. Dzięki ich znajomości reguł ekonomicznych, branży w jakiej działa przedsiębiorstwo, finansiści otrzymują wsparcie i bezpośrednią kontrolę swoich działań. Kadra menedżerska musi efektywnie działać w oparciu o współpracę z działem finansowych, na podstawie otrzymywanych raportów podejmowane są decyzje o dalszej współpracy z określonymi kontrahentami, a także o decyzjach strategicznych. Stopień ryzyka jest wyznaczany przez fachowość i przezorność działu finansowego.