Już od dawna myślisz o tym, aby rozpocząć własną działalność i rozpocząć pracę na swoim. Jeśli ma to być działalność nie wymagająca wielkich nakładów finansowych, to zastanówmy się nad agencją pośrednictwa. Ludziom potrzebne są usługi polegające na pośredniczeniu w zorganizowaniu jakiejś akcji, wydarzenia, dokonania przedsięwzięcia. Stąd agencje cieszą się dużą popularnością. Do większości działań nie potrzeba specjalistycznych uprawnień. W roku 2014 zmieniły się ustalenia prawne dotyczące agencji nieruchomości. Już nie trzeba posiadać licencji, aby prowadzić taką formę działalności, ani nie potrzeba specjalistycznego wykształcenia .

Wystarczy zawrzeć umowę dotyczącą pośrednictwa z właścicielem nieruchomości, domu czy mieszkania, by reprezentować go i móc oferować jego nieruchomość do sprzedaży lub wynajmu. Umowa musi mieć charakter pisemny. Ponadto zmieniła się też kwestia odpowiedzialności zawodowej. Obecnie ewentualne postępowanie dyscyplinarne toczy się przed sądami powszechnymi, a nie jak to było dotychczas przed komisją odpowiedzialności zawodowej. Zarówno pośrednicy, jak i zarządcy nieruchomości są obecnie zobowiązani do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o ile zatrudniają pracowników, to muszą być również ubezpieczeni od szkód, które ewentualnie mogą wyrządzić ich pracownicy. Podobnie jest w przypadku prowadzenia agencji w wielu branżach.

Obecnie, ułatwiając obywatelom stworzenie dla siebie miejsca pracy, możliwość otworzenia agencji w dowolnej branży nie przedstawia większych problemów. Obecnie można bez licencji otworzyć także biuro matrymonialne, nie trzeba do tego żadnych uprawnień. Potrzebny jest lokal i odpowiedni program komputerowy pozwalający na określenie cech osobowości i kojarzący osoby, które mogą sobie odpowiadać. Podobnie jest z agencjami organizującymi śluby i wesela, imprezy integracyjne, turystyczne, czy pracy. Są to agencje, które wymagają jedynie posiadania biura i kontakty. Podstawową umiejętnością jest komunikacja z innymi. Trzeba być osobą otwartą i życzliwą, by móc zacząć zarabiać, a na to stać wielu z nas.