Lokaty są przeznaczone dla osób, które cenią sobie spokój. Jeśli mamy nieco oszczędności i postanowimy je zainwestować, czyli powiększyć swój stan posiadania, to najlepszym sposobem w XXI wieku jest zaufać bankom. Nawet tradycjonaliści i osoby nie lubiące ryzyka mogą podjąć to ryzyko. Umowa, jaką zawieramy z bankiem gwarantuje określone pieniądze, i po upływie umówionego czasu na pewno je uzyskamy. Zysk proponowany przez banki to lokaty krótko- i długoterminowe. Wiele zależy przy zakładaniu lokat od naszych możliwości finansowych. Niektóre banki określają minimalny wkład, jaki można zablokować. Górna granica określana jest bardzo rzadko. Jedynie wtedy, gdy oprocentowanie jest wyjątkowo atrakcyjne. Można wtedy zrobić to raz i oferta banku jest zawężona do niewielkiego grona klientów, którzy powinni spełnić przy lokacie określone warunki. Do grona wybrańców mogą się zaliczać osoby posiadające konto w banku lub zakładający już wcześniej lokaty, lub w inny sposób związani z bankiem.

Lokata jest bezpiecznym sposobem inwestowania, o zagwarantowanym umową zysku.Przed podjęciem decyzji o założeniu lokaty, warto zajrzeć do internetu i na portalu finansowym zapoznać się z rankingiem banków, oferujących lokaty z różną wysokością oprocentowania. Porównać oferty i wybrać coś odpowiedniego dla siebie. W zależności od czasu trwania lokaty jej oprocentowanie będzie wyższe lub niższe, może być stałe lub zmienne. Na lokatach długoterminowych częściej spotykamy się z oprocentowaniem zmiennym. Horyzont czasowy lokat długoterminowych wynosi rok, dwa i więcej. Trudno przewidzieć jak zachowa się złotówka i Rada Polityki Pieniężnej w tym czasie. Dlatego oprocentowanie zmienne gwarantuje, że przy możliwości jego podwyższenia bank to zrobi. Przy lokatach krótkoterminowych lepsze jest oczywiście oprocentowanie stałe, gdyż od razu wiemy, na co się decydujemy, to znaczy powiedzmy po trzech miesiącach czy po pół roku, jaka kwotę zyskujemy dzięki naszej lokacie. Po umownym okresie trwania lokaty bank dopisuje nam odsetki i lokata może być, automatycznie przedłużona. Wysokość oprocentowania zależy od okres trwania lokaty. Najwięcej można zyskać na lokacie długoterminowej.