W nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowo-sprzedażowych nie może być mowy o sukcesie ekonomicznym, jeśli firmy nie działają w oparciu o efektywny system informatyczny. Oprogramowanie musi mieć charakter zindywidualizowany do potrzeb konkretnej firmy, dopasowany i zlokalizowany z uwzględnieniem specyfiki danej branży. Systemy informatyczne muszą ujmować rozwiązania logistyczne i produkcyjne z możliwością prognozowania i analizowania danych ekonomicznych. Procesy operacyjne muszą znaleźć odzwierciedlenie we wszystkich elementach oprogramowania, aby mogło ono usprawnić procesy biznesowe zachodzące w firmie. Firma działa efektywnie jeśli jest w stanie w sposób elastyczny reagować na zmiany na rynku. Opracowanie jednolitych praktyk i procedur organizacyjnych, należy powierzyć specjalistycznej firmie programującej. Sprawny system informatyczny ujmujący potrzeby z różnych obszarów w obrębie jednego przedsiębiorstwa, wpływa w sposób jednoznaczny na wizerunek firmy i jego możliwości rozwojowe. Bazą jest stworzenie hurtowni danych, archiwizującego centrum, które może być punktem odniesienia do kolejnych etapów rozwoju. Nowoczesne systemy zarządzania firmą uwzględniają konieczność sprawnego obiegu dokumentów i przepływ informacji. To cechy procesu decyzyjnego, który pozwala być o krok przed konkurencja. Nowoczesne oprogramowanie pozwala na automatyczne generowanie raportów i wykonywanie sprawozdań produkcyjnych, finansowych oraz sprzedażowych. Te dostarczane do rąk kadry menedżerskiej maja wpływ na strukturę decyzji. Efektywny system informatyczny jest fundamentem korporacji. Kadra menedżerska ma wygrany sukces jeśli po określeniu dobrego, uwzględniającego wszystkie zmienne, programu informatycznego. Ale do tego potrzebna jest kadra menedżerska świadoma roli i procesów zachodzących w danej branży.