Wielu Polaków pracuje zagranicą, Dla tych osób istotna jest możliwość inwestowania w walucie, w której zarabiają. Jest to też kwestia dokonywania transakcji w obcej walucie, wykonywania przelewów, czy brania kredytu. Nie tylko zbliżamy się do Europy, ale jesteśmy w niej istotnymi uczestnikami. Za kilka lat walutą obowiązującą będzie euro, stąd system bankowy zaczyna dostosowywać swoje systemy do transakcji walutowych. W wielu sklepach można płacić w euro, to gest w stronę turystów, i pierwsze przymiarki to funkcjonowania gospodarki w euro. Dążymy do tego, by część pieniędzy zarabianych przez rodaków w Anglii wracała chociaż w części. Dla Polaków pracujących za granicą, banki oferują ciekawe rozwiązania inwestycyjne i oszczędnościowe.

Posiadanie kont dewizowych, dokonywanie przelewów w ciągu doby, to już zupełnie oczywiste kwestie. Nowością w ofertach produktów bankowych są lokaty długoterminowe zakładane w walutach obcych. Jest to o tyle korzystne, że wracając do kraju, nie trzeba już wymieniać waluty na złotówki, tracić na różnicach kursowych. Przywiezione pieniądze można ulokować na koncie walutowym, oszczędzanie funtów czy euro powoduje dopisywanie odsetek również w danej walucie. Odkładanie w walucie, w której otrzymuje się wynagrodzenie daje jakby podwójny zysk. Oprócz oprocentowania przewidzianego przez bank i dopisywanych odsetek, zyskuje się też na kursach walutowych. Oprocentowanie lokat w walucie obcej jest co prawda niższe niż złotówkowe, ale wyrównują to z zyskiem różnice kursowe. Lokata w dewizach pozwala na pewny zysk, zabezpiecza lepiej niż jakiekolwiek fundusze, czy operacje giełdowe. Z czasem może się to okazać najlepsza decyzja inwestycyjna, na jaką nas stać. Banki nie przewidują limitów, ani ograniczeń kwot, jakie można zablokować, Granicą są nasze możliwości finansowe. Oprocentowanie lokat w walucie obcej wynosi 3-4 procent, zależnie od waluty i czasu trwania lokaty, albo może przede wszystkim od banku, w którym zakładamy lokatę. Wyższe oprocentowanie można czasem osiągnąć, jeśli do danego banku wpływa wynagrodzenie w walucie.