Po dokonaniu bilansu, można praktycznie zrobić w każdej firmie audyt. Chodzi o sprawdzenie poprawności księgowania poszczególnych elementów, a także ich kwalifikację od względem prawnym. Audyt zewnętrzny, jakiemu firma może być poddawana co roku, sprawdzi i skontroluje zasadność wszystkich procesów finansowych, oceni wysokość zysku lub strat, zasadność i etyczność podejmowanych przez kadrę zarządzającą decyzji. Czy są one podejmowane z korzyścią dla firmy, czy nie. Na co dzień inwestor nie ma kontroli nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie audytu daje odpowiedzi na wiele pytań, i jest dla akcjonariuszy lub inwestorów odpowiedzią, czy ich pieniędzmi kadra zarządzająca dobrze gospodaruje. Audyt jest egzaminem dla przedsiębiorstwa i osób zajmujących się finansami, czy zarządzanie przebiega w sposób prawidłowy. Audyt może być wykonany na zamówienie wewnętrzne przedsiębiorstwa, albo na zlecenie z zewnątrz. Są to kontrole cykliczne, których nie trzeba wykonywać co roku. Ale można. Jeśli w firmie znajduje się audytor wewnętrzny prace przebiegają dużo sprawniej i na zasadzie harmonijnej współpracy. Audyt zewnętrzny sprawuje kontrolę nad bieżącymi działaniami firmy, ocenia jakość procesów decyzyjnych i biznesowych, ich zgodność z interesem firmy i przepisami prawa. Od audytorów wymaga się rozumienia specyfiki ryzyka biznesowego, operacyjnego oraz finansowego, celów przedsiębiorstwa wynikających z danej branży. Jeśli firma ma charaker międzynarodowy, ocenie podlega ryzyko decyzji finansowych również na innych płaszczyznach. Audyt powinien być niezależny i obiektywny. To kontrolowanie firmy, sprawdzające prawidłowość jej działania na wszystkich obszarach.