Archives for Księgowość

image-315

Czy musimy płacić podatek akcyzowy?

Podatek akcyzowy jest ukryty w cenie towaru. Płacimy go państwu kupując towary uznane za luksusowe. Akcyzą są objęte wyroby tytoniowe, alkohol, samochody… Akcyza jest wliczana w cenę konkretnych towarów i usług, których spis ustala państwo i który jest przedmiotem polityki gospodarczej. Jest to podatek, który historycznie rzecz ujmując znany był już władcom w początkach kształtowania się państwowości. Poddani płacili, aby władca mógł żyć dostatnio, a państwo mogło się zbroić, prowadzić wojny i dalej bogacić….

Więcej...
image-316

Ile razy klient płaci podatek?

Dyskutowaliśmy o tym już wiele razy. W cenie towaru ukrytych jest kilka podatków, a tak naprawdę koszt wytworzenia najprostszej rzeczy jest najmniejszy. To podatki i pośrednicy zjadają lwią część ceny towaru. O ile życie byłoby tańsze, gdyby nie konieczność płacenia na rzecz państwa kilka razy różnych danin. O ile więcej pieniędzy zostawałoby w naszych portfelach? Być może też stopień frustracji społecznej byłby niższy, jeśli ceny spadłyby o kilkanaście procent. Jeśli ceny energii elektrycznej pójdą…

Więcej...
image-266

Jakie podatki płacimy od darowizny

Nie zawsze tak się dzieje, że musimy płacić podatek od darowizny. Ustawowo są przewidziane przypadki, kiedy następuje zwolnienie. Nie trzeba płacić podatku. Dotyczy to przede wszystkim darowizn dla zstępnych, ale nie tylko. W każdym roku jest zwolniona z podatku kwota ustawowo określona. W tym roku jest to 9.637 zł od jednego darczyńcy. Jeśli natomiast dostaje pieniądze od wielu osób, to kwota zwolniona z podatku wynosi 19.274 zł. I jest to zwolnienie z podatku na…

Więcej...
image-251

Czy audyt wewnętrzny w firmie zwalnia z audytu zewnętrznego

Audytor wewnętrzny jako osoba nie będąca uczestnikiem procesu decyzyjnego, ma za zadanie identyfikować funkcjonalne bariery i nieprawidłowości zarówno w obszarze przepływu dokumentów, jak i podejmowania decyzji oraz rozliczeń finansowych. Jest to niezwykle istotna funkcja w firmie, zapewniająca prawidłowy przebieg zarządzania. Raz w roku każde przedsiębiorstwo powinno być poddawane kontroli, sprawdzeniu czy działa zgodnie z przepisami oraz regułami ekonomicznymi. Audyt zewnętrzny może być powołany na wniosek samego przedsiębiorstwa albo na zlecenie firmy zewnętrznej. Współpraca z…

Więcej...
image-324

Kontrola: Audyt prawny i sprawozdań finansowych

Po dokonaniu bilansu, można praktycznie zrobić w każdej firmie audyt. Chodzi o sprawdzenie poprawności księgowania poszczególnych elementów, a także ich kwalifikację od względem prawnym. Audyt zewnętrzny, jakiemu firma może być poddawana co roku, sprawdzi i skontroluje zasadność wszystkich procesów finansowych, oceni wysokość zysku lub strat, zasadność i etyczność podejmowanych przez kadrę zarządzającą decyzji. Czy są one podejmowane z korzyścią dla firmy, czy nie. Na co dzień inwestor nie ma kontroli nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie…

Więcej...
image-208

Od 2015 rozliczanie podatku tylko w internecie

Dla wszystkich, którzy mają opory przed korzystaniem z sieci, nie jest to dobra wiadomość. W przyszłym roku uruchomiona zostanie usługa wypełniania zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie poprzez internet. Od przyszłego roku Ministerstwo Finansów ma obowiązek utworzenia elektronicznego konta podatkowego dla każdego emeryta, rencisty, pracownika państwowego, czy osoby pracującej na zlecenie. Osoby fizyczne nie będą koniecznie musiały posiadać podpisu elektronicznego, ale koniecznie będą musiały rozliczać się poprzez internet. Obowiązek przekazywania…

Więcej...