W małych firmach, przy uproszczonej formie działalności płacenie za biuro prowadzące finanse jest kosztem, powodującym istotne obciążenie firmy. Im mniejsza skala działalności, tym mniej faktur i płatności związanych z rozliczaniem firmy. Pytanie, które zadaje sobie początkujący przedsiębiorca o zasadność zlecania księgowości na zewnątrz jest pytaniem uzasadnionym. W momencie rejestrowania działalności gospodarczej wybieramy rodzaj opodatkowania. Jeśli zdecydujemy się na podatek ryczałtowy, kartę podatkową czy podatek liniowy, to w zasadzie prowadzenie księgowości, gdy nie ma kosztów, ma charakter uproszczony. Dyskusyjne jest prowadzenie księgowości przy podatku liniowym, gdyż wówczas obroty firmy sa wysokie i księgowy ma duże pole do popisu. Poza tym obroty firmy pozwalają na płacenie za prowadzenie księgowości na zewnątrz. A jak się sprawy maja w sytuacji rozliczania firmy na zasadach ogólnych. .Przy założeniu, że decydujemy się na prowadzenie księgowości samodzielnie, to musimy się tego nauczyć.

W internecie mamy do dyspozycji uproszczona księgowość, dostępna online, często bez ponoszenia opłat. A czasami ponosimy niewielkie koszty licencji, które płacimy jednorazowo, bądź miesięczne. Mamy też do dyspozycji biura doradcze, które bezpłatnie odpowiadają na pytania. Jeśli więc chcemy się nauczyć księgowości, to jest to możliwe i w ograniczonym zakresie, nie jest trudne. Przy podatku na zasadach ogólnych musimy prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Gdy zakładamy konto firmowe, a dla płatników VATu jest to konieczne, to niektóre banki prowadząc promocję, proponują w ramach konta prowadzenie uproszczonej księgowości bez opłat. Jest to prosta forma rejestrowania wszystkich wydatków oraz wystawiania faktur. Jeśli dokonujemy z konta firmowego systematycznie i w terminie przelewów do ZUS czy urzędu skarbowego, są premiowane bonusem finansowym. Przy niewielkich obrotach na początku działalność koszt biura rachunkowego tylko obciąża budżet firmy. Obrotny właściciel i pracownik w jednej osobie, jest w stanie poradzić sobie z uproszczona księgowością w firmie, bez zatrudniania specjalistycznego biura. Na to zawsze przyjdzie czas.