Coraz więcej przedsiębiorców, nawet w niedużych firmach, współpracuje i handluje z zagranicą. Przynależność do unii powoduje, że wszędzie jest jakby bliżej, a z uwagi na wiele ujednoliconych przepisów handluje się nam całkiem bezpośrednio. Poza tym jednak eksport towarów nobilituje, sprawia, że firma zyskuje na znaczeniu, niezależnie od tego za którą granicę produkty jadą. Każda sprzedaż lub zakup musi być zafakturowany. Niezależnie od tego czy wystawiamy faktury VAT, czy nie. Zależnie od przyjętej formuły rozliczania się z urzędem skarbowym. Zgodnie z przepisami faktura musi być wystawiona nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży towaru lub wykonano usługę. Ponadto fakturę można wystawić w siedem dni od momentu zakończenia prac lub dostarczenia towaru. Termin płatności może wynieść kilka lub nawet kilkadziesiąt dni, gdyż jest przedmiotem ustaleń miedzy kontrahentami. Dla osób prowadzących księgę przychodów i rozchodów oznacza to wprowadzenie faktury do obrotów. To czy faktura została faktycznie zapłacona nikogo nie obchodzi, raz wprowadzona do dokumentów, wymaga odprowadzenia od niej podatków i ewentualnego VATu.

W związku z tym, w przypadku trudności finansowych jednej ze stron, można wystawić fakturę, częściową, aby nie trzeba było realizować jednorazowo płatności na duże kwoty. Dotyczy to wtedy płacenia niższych podatków i odprowadzania faktycznego VATu. Faktury VAT wystawia się dla zagranicznych kontrahentów na identycznych zasadach. Terminy są te same, sposoby płatności również. Faktura może być wystawiona w języku polskim, jak i w języku kontrahenta. Faktura wystawiona przez polskiego przedsiębiorcę powinna być oznaczona jako „Faktura VAT”, a kwoty widniejące na fakturze muszą być przeliczone na złotówki. Dlatego, ze są to kwoty związane z odprowadzeniem do urzędu skarbowego podatku w złotych polskich i dotyczą polskiego prawodawstwa. Poza tym faktura może być wystawiona także w innej walucie. Warunkiem koniecznym jest jednak przeliczenie tej kwoty na złotówki.