Ciągłe monitorowanie zmieniających się potrzeb konsumenckich należy do menedżerów i pracowników marketingu. Opracowywanie koncepcji rozwojowej musi się opierać na merytorycznej ocenie rynku i wytyczaniu nowych kierunków rozwoju. Obserwowanie nowości na świecie, nadążanie za zmianami technologicznymi, opracowywanie na nowo starych zagadnień w danej dziedzinie sprzyjają kształtowaniu nowego programu dla całego przedsiębiorstwa. Właściwa ocena i analiza możliwości finansowych podjętego programu ma charakter doradczy i uzupełniający. Daje przesłanki dla kadry menedżerskiej na prawidłowe zarządzanie firmą.

W korporacjach istotne znaczenie ma systematyczne raportowanie do kadry menedżerskiej na temat stanu finansów. Szczegółowe i dokładne wpisywanie w system danych decyduje na poziomie szczegółu o jakości i trafności decyzji na poziomie ogólnym. Błędny szczegół wprowadzony do systemu zaciemnia obraz, zmienia jego sens i finansowe parametry stany przedsiębiorstwa. Konieczny jest system podwójnej kontroli, aby drobne pomyłki nie decydowały o błędach na skalę przedsiębiorstwa. Współpraca działów finansowego i menedżerskiego decyduje o procesie biznesowych, jego jakości. W przypadku, gdy dane są błędnie wprowadzone do systemu, to raporty nie oddają stanu rzeczywistego i decyzje strategiczne sa opierane na fałszywych przesłankach. Z punktu widzenia funkcjonowania korporacji pozytywne znaczenie ma wprowadzenie audytu wewnętrznego, jako czynnika kontrolującego przebieg procesów biznesowych.

Kondycja finansowa firmy ma decydujące znaczenie dla perspektywicznego rozwoju i decyzji planistycznych. Nie ma prawidłowego zarządzania bez analizy finansowej i wdrażania ekonomicznych instrumentów. Sprawne zarządzanie możliwe jest w oparciu o wzorowe przebiegające prace w całej firmie i kompetentny dział controllingu. Do działu finansowego należy sygnalizowanie zagrożeń w płynnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Utrata płynności finansowej jest jednym z podstawowych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezależne od jego wielkości.