Nowoczesne i sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga nowoczesnych instrumentów, elastycznego myślenia i doskonałej współpracy międzywydziałowej w przedsiębiorstwie. Praca poszczególnych działów musi się opierać na zaufaniu i mieć charakter wspierający. Tradycyjne wartości współpracy znajdują szczególne miejsce z mocno skomputeryzowanej i stechnicyzowanej rzeczywistość szczególnie większych przedsiębiorstw. Dokładne zaznajamianie pracowników z podziałem kompetencji i strukturą przedsiębiorstwa ma wpływ na zrozumienie procesów produkcyjnych i sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jasna i przejrzysta struktura, podział kompetencji oraz odpowiedzialności za wykonywane zadania usprawnia przebieg procesów biznesowych. Podstawą dobrze przebiegającego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest rzetelna, wiarygodna, dobrze opracowana i łatwo dostępna informacja o stanie prac i produkcji. Ocena i raportowanie powinny być systematycznie dostarczanie do zarządu lub do kary menedżerskiej.

To na podstawie raportów generowanych przez system menedżerowie są w stanie kontrolować kondycję przedsiębiorstwa. Funkcjonowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa musi być oparte na optymalnie działającym systemie informatycznym. Bez odpowiedniego oprogramowania, mocnego serwera nie ma mowy by praca w firmie przebiegała sprawnie. Na podstawie szybkości obiegu informacji zarząd może reagować na pojawiające się w obiegu wiadomości, dokumenty. W dziale finansowym gromadzone są wszystkie istotne dane z punktu widzenia kształtowania kondycji firmy. O ile firma nie ma zapewnionego odpowiedniej jakości systemu informatycznego, nie ma możliwości płynnej pracy, ani właściwej oceny możliwości finansowych, gdyż wadliwie działa baza danych. Punkt wyjścia do tworzenia modelu decyzyjnego jest błędnie określany, co generuje dalsze mylne wnioski. Stąd wartości tradycyjne i etyczne jak zaufanie, rzetelność w pracy i umiejętność pracy zespołowej są wciąż bardzo istotnymi wartościami w korporacjach, ważniejszych od nowoczesnych systemów i technologii.