Działy kadr i administracji są zobowiązane do sygnalizowania potrzeb w zakresie szkoleń kompetencji i wiedzy o potrzebach konsumenckich. Struktura przedsiębiorstwa, podział kompetencyjny między działami muszą być dobrze określone, jasno sprecyzowane i przedstawione pracownikom. Każdy powinien znać zakres swoich obowiązków i odpowiedzialności. Podnoszenie kwalifikacji jest jednym z obowiązków pracowniczych. Może się odbywać we własnym zakresie, bądź na koszt firmy. Zależnie od potrzeb i decyzji organów zarządzających. Po uzgodnieniach z menedżerami pracownik jest oddelegowany na warsztaty lub konferencję i samodzielnie ponosi tego koszt, albo firma to reguluje płacąc za szkolenia i delegacje. Pracownik po ukończeniu szkolenia na koszt zakładu pracy powinien być zobowiązany do odpracowania roku lub dwóch, w celu amortyzacji kosztów szkolenia. Lepiej wykształcony pracownik, to wyższa jakość pracy. Administracja zobowiązana jest do określania potrzeb w zakresie szkoleń i warsztatów.

Pracownicy powinni zgłaszać swoje potrzeby na płaszczyźnie podnoszenia kwalifikacji. Jest tyle nowości i innowacji w branżach technicznych, elektrycznych, informatycznych, że bycie na bieżąco wymaga ustawicznego podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy. Podobnie jest w zakresie wiedzy informatycznej. Monitorowanie rozwoju danej branży wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji. To dział kadr określa potrzebę uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciach oraz zakres możliwych kosztów. Konkurencja jest najbardziej widoczna w obszarach sprzedaży. Stąd ogromna potrzeba szkolenia pracowników w dziedzinie kontaktów w klientami, umiejętności autoprezentacji, sztuki przekonywania i negocjacji. Nowoczesne systemy finansowe są wsparciem dla idei i koncepcji tworzonych przez kreatywnych menedżerów, ułatwiają monitorowanie procesu handlowo-sprzedażowego. Planowanie produkcji i rozwiązań finansowych w firmie wykorzystuje cały wachlarz rozwiązań ekonomicznych. Poziom strategiczny umożliwia zaś planowanie produkcji z uwzględnieniem zmiennych priorytetów zleceń.