Jeśli nie mamy gotówki, którą można by przeznaczyć na założenie przedsiębiorstwa, to trzeba napisać rozejrzeć się i znaleźć przedsiębiorstwo szkoleniowe, które działa na bazie środków unijnych. PO pierwsze, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to nie jest nasz firma. Skoro jednak już wiemy, że się spóźniliśmy, to trzeba napisać sensowny biznes plan i postarać się o szansę rozwoju dla swojej firmy. Wszelkie agencje szkoleniowe organizujące kursy, szkolenia i warsztaty to bardzo dochodowy i potrzebny pomysł na biznes. Firmy, które mogą prowadzić szkolenia korzystając ze środków unijnych zostały wyłonione na drodze konkursu. Należą do nich jednostki administracji państwowej, agencje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy. Po wygraniu konkursu firma organizuje szkolenia, których celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego ; upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy wprowadzaniu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz jakość usług edukacyjnych: dopasowanie struktury zawodowej do potrzeb gospodarki w danym regionie oraz podnoszenie spójności regionalnej.

Dysponowanie środkami unijnymi wymaga starannego przygotowania i następnie konsekwentnego wdrażania przyjętego planu do realizacji. Środki uzyskane dzięki szkoleniom zostaną przeznaczone na wsparcie jednostek i przedsiębiorstw. W skali ogólnopaństwowej zostaną przeznaczone na rozwój instytucji regionalnych. W dążeniu do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, program unijny koncentruje się na wsparciu przedsiębiorstw lub jednostek osobowych w następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z edukacją w ramach administracji publicznej wszystkich szczebli. Włączenie się do programu szkolenia i podnoszenia edukacji daje olbrzymie pole do popisu. Zaangażowanie w budowanie programu szkoleniowego dla wyżej wymienionych branż, daje stabilizację finansową agencjom szkoleniowym na najbliższych kilka lat.