Brak funduszy nie oznacza, że musisz zrezygnować z własnego biznesu! Istnieje wiele źródeł sfinansowania nowego przedsiębiorstwa w pierwszej fazie jego działalności. Możemy się ubiegać o fundusze na rozpoczęcie działalności zarówno z funduszy unijnych, jak i z krajowych źródłach. Bardzo bogaty program dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest nastawiony na wsparcie osób zagrożonych zwolnieniem, bezrobociem i wykluczeniem społecznym. W regionalnych urzędach pracy warto dowiedzieć się o Wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia dla osób bezrobotnych, które po raz pierwszy znalazły się bez pracy. Program dotyczy głównie osób w wieku 50+, ale o ile nigdy wcześniej nie korzystało się z dotacji, można ubiegać się o wsparcie nie tylko finansowe, ale również w postaci szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje. Na zmiany zawsze jest dobry czas, jeśli te zmiany maja wyjść na lepsze.

Są tez programy unijne mające na celu aktywizację zawodową Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, przeznaczonych dla osób zagrożonych zwolnieniem. Środku na założenie własnej firmy i sfinalizowanie na przykład zakupu odpowiednich urządzeń można znaleźć w Regionalnych Programach Operacyjnych. Zakładając własny biznes można tez udać się do Fundusz Pracy. Możliwości jest wiele, wystarczy nieco rozejrzeć się wokół i mieć pomysł na zagospodarowanie własnej energii. Dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy nie masz pomysłu na własny interes jest franczyza. W tym przypadku szlak robienia kariery jest już trochę przetarty. W ramach franczyzy można otworzyć biuro podróży, pralnię czy sklep lub barek. Wszystko zależy od lokalnych potrzeb i twoich zainteresowań. Jeśli uwierzysz we własne siły, w to że pomimo wielu przeciwności można zdziałać coś własnego i zacząć zarabiać, to na pewno powiedzie ci się każde przedsięwzięcie. Przepisem na sukces jest dużo pracy i znalezienie się we właściwym miejscu o właściwym czasie.