Napisanie biznesplanu, wymaga dokładnego przemyślenia sobie wielu aspektów prowadzenia działalności. Trzeba oczywiście wiedzieć, czego się chce. Należy mieć naprawdę przemyślaną branże oraz metody działania. Programy unijne mają za zadanie aktywizować pod względem zawodowym osoby, które nie mogą znaleźć pracy w danym regionie, a także aktywizować osoby w starszym wieku, które zostały zwolnione z uwagi na reorganizację w zakładzie pracy. Dotacje unijne są przyznawane przez urzędy pracy dla bezrobotnych lub przez organizacje zajmujące się aktywizacją zawodową. W ramach programów są prowadzone szkolenia, na których można poszerzyć swoje umiejętności odnośnie prowadzenia firmy, marketingu i księgowości. Obecny rynek pracy jest specyficzny i warto znać reguły, zanim jeszcze przystąpimy do funkcjonowania z własna firmą. Z dotacji można zakupić sprzęt potrzebny do wykonywania pracy, maszyny, dostosować pomieszczenia do wykonywania działalności, czyli przeprowadzić remont, zapłacić za wynajęcie.

Aby uzyskać dotację należy napisać biznesplan. W trakcie szkoleń tworzenie biznesplanu jest dokładnie omawiane. Należy przeanalizować w planie sytuację na rynku w danej branży, w jakiej chcemy pracować. Trzeba przedstawić firmę, zasady jej działania i uzasadnić dlaczego chcemy właśnie taki profil działalności uprawiać. Następnie należy przedstawić uzasadnione koszty. Należy brać pod uwagę maszyny i potrzebne do działalności urządzenia. Nie można obecnie ze środków unijnych zakupić samochodu. Inaczej rozpatrywane są jedynie profile działalności o charakterze transportowym. Środki można też przeznaczyć na wynajem lokalu lub jego wyremontowanie. Przy programie Kapitał Ludzki można ze środków unijnych otrzymać pomostówkę, to znaczy uzyskać środki na opłacenie ZUSu i innych koniecznych opłat. W biznesplanie należy też przedstawić posiadane środki własne. Biznesplan jest środkiem do celu, jakim jest prowadzenie własnej działalności, stworzenie dla siebie miejsca pracy, szansy na sprawdzenie własnych menedżerskich umiejętności.