Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

[button]??Kim jesteśmy?

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest ogólnopolskim stowarzyszeniem rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną działającą w strukturze kół terenowych. Działamy na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzymy warunki przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzimy ich ku aktywnemu uczestnictwu w zżyciu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Co potrzebujemy?
Wyremontować i dostosować do potrzeb jedną łazienkę – 30m2.
Prace będą dotyczyć kwestii rozbiórkowych, utylizacji odpadów, prace murarskie, instalacyjne, tynkarskie, kafelkarskie, malarskie, wykończeniowe.

Dlaczego CELMA ma pomóc właśnie nam?
To co nas wyróżnia na polu innych to fakt, iż jako jedyni posiadamy zintegrowany system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia, aż do śmierci. Swoim wsparciem obejmujemy całe województwo pomorskie, dziennie wspieramy 300 podopiecznych. Zależny nam również na tym, by nasz budynek w całości pozbawiony był barier architektonicznych, które znacznie ograniczają naszych podopiecznych.

 

[button]??