Zakup mieszkania czy domu, działki jest inwestycją, choć czasem jest to zabezpieczenie sobie podstawowych warunków życiowych. Niemniej posiadając mieszkanie, dokonujemy już pewnej inwestycji. Trudno powiedzieć, czy przyniesie nam ona kiedykolwiek zysk, gdyż musimy gdzieś mieszkać. Niemniej z ekonomicznego punktu widzenia kupując nieruchomość dokonujemy inwestycji. Zakup samochodu jest również inwestycją, choć być może również konieczną z życiowego punktu widzenia. Takich zakupów czy inwestycji nie traktujemy w kategoriach inwestycji, gdyż musimy z nich korzystać na co dzień. Za inwestycje uważamy lokowanie dodatkowych pieniędzy w rzeczach, które przyniosą nam zysk. Być może kiedyś w życiu zyskamy na posiadaniu mieszkania czy domu, niemniej i tak nie będziemy mogli spieniężyć, gdyż musimy gdzieś mieszkać. Niemniej świadomość posiadania czegokolwiek jest bardzo przyjemna i daje większy spokój, poczucie bezpieczeństwa i gwarancję wewnętrznego spokoju. To dużo lepsze uczucie niż odkładanie oszczędności do parabanku, który po chwili okaże się niezłym przekrętem.

Niemniej oprócz inwestycji, które uznajemy za konieczne i z których korzystać możemy jedynie w sposób praktyczny, od czasu do czasu chcemy zainwestować pieniądze w taki sposób, aby mieć więcej pieniędzy. Dobrą inwestycją, bezpieczna i gwarantującą nam pewny zysk są lokaty bankowe. Obecnie oprocentowanie na lokatach krótkoterminowych jest ponad cztery procent, co przy minimalnej inflacji, bo oscylującej wokół procenta, jest naprawdę zyskownym przedsięwzięciem. Lokata długoterminowa to gwarancja większego zysku, ale na lokacie w dłuższym horyzoncie czasowym oprocentowanie ma charakter zmienny i trudno dokładnie i jednoznacznie stwierdzić, ile zyskamy. Przy stałym oprocentowaniu lokaty wysokość dopisanych odsetek od początku jest nam znana. Po umownym okresie bank dopisuje kwotę do konta. Można wówczas lokatę przedłużyć lub zlikwidować wybierając pieniądze lub automatycznie przedłużyć. Zależnie od naszych preferencji i potrzeb.