Nie zawsze trzeba mieć dużo pieniędzy, aby rozwinąć z sukcesem własną firmę. Jeśli masz pomysł i odpowiednio go uzasadnisz, obecnie jest wiele możliwości uruchomienia własnej firmy. Państwo sprzyja pomysłowym, ponadto do wykorzystania są środki unijne. Wiedząc, jak małe są możliwości zatrudnienia osób w kategorii wiekowej 50+, zależnie jeszcze od regionu kraju, ale w większości województw nie jest to zadania ani proste, ani łatwe, można zwrócić się do lokalnych ośrodków aktywizacji zawodowej po pomoc. Jeśli nie mamy gotówki, którą można by przeznaczyć na rozruch firmy, to trzeba napisać sensowny biznes plan i wystartować do urzędu pracy lub akademii realizującej program Kapitał Ludzki po dotację unijną. Dzięki uzyskanej dotacji rozpocząć naprawdę efektywną działalność gospodarczą. Środki finansowe, jakie można przeznaczyć na firmę wynoszą 40 000 złotych lub mniej. Jest to na start całkiem przyjemna suma, umożliwiające wynajęcie, lokalu, zakup podstawowego sprzętu elektronicznego, czy wykonanie adaptacji pomieszczenia biurowego.

Ponadto ze środków unijnych korzystają również niektóre projekty bankowe, które łączą pieniądze unijne z kredytem bezzwrotnym. Kredytobiorca przeznacza uzyskaną gotówkę właśnie na zakup potrzebnego sprzętu i remont. Przez cały okres kredytowania spłaca jedynie odsetki. Kredyt obwarowany jest pewnymi warunkami, jednym z nich jest konieczność prowadzenia firmy przez 10 lat. Jest co prawda możliwość tak zwanych wakacji kredytowych, niemniej działalność należy prowadzić wymagany okres. Trzeba mieć pomysł na prowadzenie firmy. Można otworzyć ją i kontynuować pracę w swoim zawodzie, a można też spróbować coś całkiem innego, co jest innowacją w danym regionie. Wszystko zależy od pomysłowości. Jeśli akurat się zdarzy, że nie mamy pomysłu, możemy uruchomić franczyzę. Sieć pomoże nam rozpocząć biznes dają wygląd pomieszczeń, podstawowe założenia, wsparcie reklamowe. Na franczyzę również można uzyskać dotację. Chodzi przecież o zaktywizowanie osób bez pracy. Jeśli mamy wystarczająco dużo odwagi, by rozpocząć, to środki finansowe na działalność się znajdą.