Archives for Przedsiębiorczość

image-287

Szkolenie biznesowe, techniki sprzedaży i savoir vivre. Bardzo dobry coach – Twoja przyszłość!

Najnowszą tendencją w prowadzeniu szkoleń mających na celu rozwój osobowy jest coaching. Wśród uczestników szkoleń są przedstawiciele różnych branż, gdyż coaching ma na celu rozwijanie określonych cech osobowości, a nie podnoszenie kwalifikacji. Tempo życia, podejmowanie decyzji pod presją, jednoczesne wykonywanie kilku projektów, praca w stresie, to wszystko sa elementy podlegające treningowi menedżerskiemu. Można wypracować określone techniki pozwalające na odprężenie, chwilę relaksu, a także w odpowiednim momencie na koncentrację i pracę na…

Więcej...
image-275

Co określa komponenty rozwoju w firmie

Jeśli masz swoją własną firmę, to jesteś architektem działań i przedsięwzięć z nią związanych. Od ciebie zależą kierunki rozwoju, decyzje inwestycyjne. Za stabilność finansową odpowiada w przedsiębiorstwie dyrektor finansowy na podstawie wiadomości płynących ze strony pracowników. To w ścisłej współpracy prezesa oraz działu finansowego czy szefa finansów można określić stan przedsiębiorstwa, możliwości rozwojowe i strategie postępowania na co dzień. Liczba zamówień, intratnych kontraktów informują zarządzających o potencjale i kondycji firmy. W tych obszarach niezbędna…

Więcej...
image-271

Jak szacować ryzyko decyzji strategicznych

Do zadań kadry zarządzającej i menedżerskiej należy wytyczanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, a zatem dział księgowości i dyrektor finansowy weryfikują plany o realne wskaźniki, wskazują na zagrożenia i pułapki wywoływane wysoką konkurencyjnością. Ścisła współpraca zarządu i działu finansowo-księgowego powinna opierać się na zaufaniu i profesjonalizmie. Skuteczne zarządzanie opiera się na sprawnym obiegu informacji i dokumentów. Podstawą trafnie podejmowanych decyzji jest pełna świadomość wszystkich faktów finansowych przedsiębiorstwa, jak stany magazynowe, wysokość sprzedaży, stopień realizacji płatności dla…

Więcej...
image-283

Metody zapobiegania trudnościom finansowym w przedsiębiorstwie

Nowoczesne i sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga nowoczesnych instrumentów, elastycznego myślenia i doskonałej współpracy międzywydziałowej w przedsiębiorstwie. Praca poszczególnych działów musi się opierać na zaufaniu i mieć charakter wspierający. Tradycyjne wartości współpracy znajdują szczególne miejsce z mocno skomputeryzowanej i stechnicyzowanej rzeczywistość szczególnie większych przedsiębiorstw. Dokładne zaznajamianie pracowników z podziałem kompetencji i strukturą przedsiębiorstwa ma wpływ na zrozumienie procesów produkcyjnych i sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jasna i przejrzysta struktura, podział kompetencji oraz odpowiedzialności za wykonywane zadania usprawnia…

Więcej...
image-279

Główni hamulcowi sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem

Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i łatwo dostępna informacja dotycząca firmy i jej finansowego otoczenia. Dział finansowy oraz kadra zarządzająca mogą sprawnie spełniać swoje zadania o ile otrzymują z poszczególnych działów materiały rzetelnie informujące o zasobach i stanie prac w poszczególnych działach. Daje to rzetelną ocenę aktualnego stanu finansowego firmy, ocenę możliwości oraz analizę ryzyka i rozłożenie go na ryzyka elementarne, określenie przyczyn i stopnia każdego z tych ryzyk…

Więcej...
image-277

Czy wiesz jak funkcjonuje model biznesowy

Opracowanie skutecznego modelu biznesowego dla danego przedsiębiorstwa usprawnia jego funkcjonowanie. W prawidłowo rozwijającym się przedsiębiorstwie moduły raportowania i stymulowania procesów decyzyjnych muszą działać bez zarzutu. Wszystkie elementy struktury firmy muszą mieć przydzielone zakresy obowiązków i metody pracy w sposób racjonalny. Procesy pracy wymagają odpowiedzialnego kontrolowani przez kadrę zarządzającą i motywowania pracowników do rzetelnej, pełnej zaangażowania pracy. Model biznesowy uwzględnia monitorujące działanie audytu wewnętrznego oraz działu controllingu. Wszystkie działy przedsiębiorstwa …

Więcej...