Archives for Przedsiębiorczość

image-275

Co określa komponenty rozwoju w firmie

Jeśli masz swoją własną firmę, to jesteś architektem działań i przedsięwzięć z nią związanych. Od ciebie zależą kierunki rozwoju, decyzje inwestycyjne. Za stabilność finansową odpowiada w przedsiębiorstwie dyrektor finansowy na podstawie wiadomości płynących ze strony pracowników. To w ścisłej współpracy prezesa oraz działu finansowego czy szefa finansów można określić stan przedsiębiorstwa, możliwości rozwojowe i strategie postępowania na co dzień. Liczba zamówień, intratnych kontraktów informują zarządzających o potencjale i kondycji firmy. W tych obszarach niezbędna…

Więcej...
image-271

Jak szacować ryzyko decyzji strategicznych

Do zadań kadry zarządzającej i menedżerskiej należy wytyczanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, a zatem dział księgowości i dyrektor finansowy weryfikują plany o realne wskaźniki, wskazują na zagrożenia i pułapki wywoływane wysoką konkurencyjnością. Ścisła współpraca zarządu i działu finansowo-księgowego powinna opierać się na zaufaniu i profesjonalizmie. Skuteczne zarządzanie opiera się na sprawnym obiegu informacji i dokumentów. Podstawą trafnie podejmowanych decyzji jest pełna świadomość wszystkich faktów finansowych przedsiębiorstwa, jak stany magazynowe, wysokość sprzedaży, stopień realizacji płatności dla…

Więcej...
image-283

Metody zapobiegania trudnościom finansowym w przedsiębiorstwie

Nowoczesne i sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga nowoczesnych instrumentów, elastycznego myślenia i doskonałej współpracy międzywydziałowej w przedsiębiorstwie. Praca poszczególnych działów musi się opierać na zaufaniu i mieć charakter wspierający. Tradycyjne wartości współpracy znajdują szczególne miejsce z mocno skomputeryzowanej i stechnicyzowanej rzeczywistość szczególnie większych przedsiębiorstw. Dokładne zaznajamianie pracowników z podziałem kompetencji i strukturą przedsiębiorstwa ma wpływ na zrozumienie procesów produkcyjnych i sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jasna i przejrzysta struktura, podział kompetencji oraz odpowiedzialności za wykonywane zadania usprawnia…

Więcej...
image-279

Główni hamulcowi sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem

Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i łatwo dostępna informacja dotycząca firmy i jej finansowego otoczenia. Dział finansowy oraz kadra zarządzająca mogą sprawnie spełniać swoje zadania o ile otrzymują z poszczególnych działów materiały rzetelnie informujące o zasobach i stanie prac w poszczególnych działach. Daje to rzetelną ocenę aktualnego stanu finansowego firmy, ocenę możliwości oraz analizę ryzyka i rozłożenie go na ryzyka elementarne, określenie przyczyn i stopnia każdego z tych ryzyk…

Więcej...
image-277

Czy wiesz jak funkcjonuje model biznesowy

Opracowanie skutecznego modelu biznesowego dla danego przedsiębiorstwa usprawnia jego funkcjonowanie. W prawidłowo rozwijającym się przedsiębiorstwie moduły raportowania i stymulowania procesów decyzyjnych muszą działać bez zarzutu. Wszystkie elementy struktury firmy muszą mieć przydzielone zakresy obowiązków i metody pracy w sposób racjonalny. Procesy pracy wymagają odpowiedzialnego kontrolowani przez kadrę zarządzającą i motywowania pracowników do rzetelnej, pełnej zaangażowania pracy. Model biznesowy uwzględnia monitorujące działanie audytu wewnętrznego oraz działu controllingu. Wszystkie działy przedsiębiorstwa …

Więcej...
image-281

Sposoby sprawdzania sprawności kadry finansowej

Możliwość opracowywania dalekosiężnych planów istnieje dzięki odpowiednio i sprawnie przeprowadzonemu bilansowi rocznemu. Bilans przedsiębiorstwa przedstawia się w formie zestawienia majątku firmy (aktywa) oraz źródeł jego finansowania (pasywa). Rezerwy i zobowiązania firmy powinny być przedstawiane na zebraniach zarządu, i na tej podstawie mogą być formułowane plany strategiczne oraz ocena kondycji przedsiębiorstwa. Dane wprowadzane do systemu generują automatycznie raporty dla kadry zarządzającej. Sporządzanie raportów jest podstawowym elementem sprawnego zarządzania firmy.

Rachunek wyników jest obok bilansu przedsiębiorstwa jednym…

Więcej...