Archives for Przedsiębiorczość - Page 2

image-281

Sposoby sprawdzania sprawności kadry finansowej

Możliwość opracowywania dalekosiężnych planów istnieje dzięki odpowiednio i sprawnie przeprowadzonemu bilansowi rocznemu. Bilans przedsiębiorstwa przedstawia się w formie zestawienia majątku firmy (aktywa) oraz źródeł jego finansowania (pasywa). Rezerwy i zobowiązania firmy powinny być przedstawiane na zebraniach zarządu, i na tej podstawie mogą być formułowane plany strategiczne oraz ocena kondycji przedsiębiorstwa. Dane wprowadzane do systemu generują automatycznie raporty dla kadry zarządzającej. Sporządzanie raportów jest podstawowym elementem sprawnego zarządzania firmy.

Rachunek wyników jest obok bilansu przedsiębiorstwa jednym…

Więcej...
image-285

Wartości pracy zespołowej w zarządzaniu korporacją

Wielkie przedsiębiorstwa i korporacje rządzą się swoimi prawami. Praca poszczególnych działów ma charakter dużo bardziej anonimowy niż w firmach rodzinnych. Na efektywność pracy w korporacji wpływa zrozumienie przez pracowników celów organizacji i charakteru produkcji. Struktura i hierarchia podległości musi być przejrzysta i znana wszystkich pracownikom. Dokładne zaznajamianie uczestników procesu produkcji z podziałem kompetencji oraz strukturą przedsiębiorstwa ma wpływ na zrozumienie procesów produkcyjnych i sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zrozumiały podział kompetencji oraz odpowiedzialności za wykonywane zadania…

Więcej...
image-269

Sprawdzone metody pracy zespołowej w przedsiębiorstwie

Do działu finansowego należy sygnalizowanie zagrożeń, co powinno być uwzględnione w wielowariantowym prognozowaniu i planowaniu strategii przedsiębiorstwa. Utrata płynności finansowej jest jednym z podstawowych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezależne od jego wielkości. Ciągłe monitorowanie zmieniających się potrzeb konsumenckich, trzymanie ręki na pulsie w śledzeniu nowości na świecie, nadążanie za zmianami w danej dziedzinie, właściwa ocena i analiza możliwości finansowych i produkcyjnych przedsiębiorstwa to przesłanki dające kadrze menedżerskiej szansę na prawidłowe zarządzanie firmą.

Szczególnie w korporacjach i…

Więcej...