Przedszkole Miejskie Nr 36 Integracyjne[button]??
Kim jesteśmy?
Nasze przedszkole jest placówką integracyjną 4 – oddziałową. Do każdej grupy uczęszcza 20 dzieci, w tym 5-cioro z różnymi dysfunkcjami, np. zespół Downa, autyzm, lekkie upośledzenie umysłowe, wady genetyczne. Mamy również sporą grupę dzieci niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach. W ramach szeroko zakrojonej współpracy ze środowiskiem, nasze przedszkole odwiedzają dzieci z innych placówek integracyjnych i specjalnych z Łodzi. Dla naszych wychowanków prowadzimy również:
– Koło warcabowe (organizujemy turnieje warcabowe dla innych przedszkoli).
– Klub europejski (jesteśmy członkami kluby „Europa w naszej szkole”
– Ekologiczny klub „Zielonozakręceni”

Dla dzieci niepełnosprawnych prowadzimy dodatkowe zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne z udziałem wolontariuszy (studenci psychologii, pedagogiki i logopedii, oraz nauczyciele z innych placówek pedagogicznych). Prowadzimy również terapeutyczne zajęcia plastyczne, w ramach których organizujemy konkursy i spotkania dla dzieci niepełnosprawnych.

Współpracujemy z Fundacją Partnerstwo dla środowiska oraz WFOŚiGW w Łodzi, gdzie w ramach konkursu pozyskaliśmy fundusze na remont naszego ogrodu. Obecnie służy on nam, jak i najbliższemu środowisku.

Prowadzimy działalność ekologiczną organizując na terenie placówki happeningi, pikniki ekologiczne, konkursy, w które zaangażowane jest środowisko lokalne w tym rodziny wychowanków i absolwentów, pobliskie zaprzyjaźnione placówki (szkoły i przedszkola) oraz biblioteka rejonowa.

Na terenie placówki prowadzimy również akcje społeczne i ekologiczne:
„Zakręcone poniedziałki” – zbiórka plastikowych nakrętek,
Zbiórka baterii,
Zbiórka makulatury
„Segregujesz – pomagasz” – zbiórka niepotrzebnej odzieży,
„Schronisko” zbiórka żywności i innych niezbędnych rzeczy dla zwierząt dla schroniska przy ul. Marmurowej w Łodzi

Potrzebujemy:
Dokonać remontu 4 klas przedszkolnych.

Dlaczego CELMA ma pomóc właśnie nam?
Budynek przedszkolny jest bardzo stary, został wybudowany w 1955 roku. Przez wiele lat nie były przeprowadzone w nim żadne gruntowne remonty. Dopiero od niedawna posiadamy nowe łazienki i plastikowe okna. Samodzielnie pozyskaliśmy fundusze na remont ogrodu, wymianę parkietu w sali gimnastycznej, dobudowanie pomieszczenia do indywidualnej terapii na ternie holu przedszkolnego, wymianę wykładzin w salach oraz zakup mebli do klas.

Niestety nie mamy możliwości pozyskania wystarczającej kwoty, która umożliwiłaby nam remont klas. Odświeżenie ich sprawi, że pomieszczenia będą bardziej atrakcyjne i przyjazne naszym dzieciom. Wymiana drzwi do klas (z tamtego półwiecza) poprawi nie tylko wizualnie wygląd naszej placówki, ale przede wszystkim ułatwi nasze codzienne funkcjonowanie w grupach. Obecnie drzwi są powyszczerbiane i nieestetyczne, Dodatkowo są bardzo niepraktyczne: wąskie z wielkim trudem otwiera się drugie skrzydło (aby je otworzyć należy użyć metalowego przedmiotu, którym można podważyć zaczepy otwierające).

Dlatego też bardzo liczymy na Państwa pomoc, gdyż jest to dla nas jedyna szansa i nadzieja na poprawę funkcjonalności i wyglądu naszej ponad 50-letniej placówki.[button]??