Regulamin

Regulamin programu dogrywki „Moc Polskich Świąt”
Dogrywka trwa od 06.03.2014 r. od godziny 12.00 do 16.03.2014 r. do godziny 23.59

Pobierz regulamin dogrywki>>>

Regulamin programu „Moc Polskich Świąt”

Głosowanie II akcji Moc Polskich Świąt trwa od 17.03.2014 od godziny 12.00 do 21.04.2014 r. do godziny 23.59.
Pobierz regulamin