Profesjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem na obszarze sprzedaży towarów i usług zawiera trzy podstawowe, niezbędne etapy: rozpoznanie potrzeb rynkowych i konsumenckich, wdrożenie produktów lub usług, opieka i serwis. Klamrą spinająca cały proces w sensie globalnym jest konieczność wyrobienia nawyku lojalnego klienta zarówno w odbiorcy rynkowym, jak i indywidualnym. Te trzy elementy są mocną podstawą sprawnego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zarządzanie procesami w firmie, jeśli ma być efektywne i skuteczne, powinno uwzględniać działanie kompatybilnego systemu informatycznego z oprogramowaniem dostosowanym do potrzeb branżowych. Stosowanie systemu zwiększa konkurencyjność i zyskowność firmy w stosunku do innych podmiotów rynkowych z danej dziedziny, zapewnia szybkie reagowanie na zmieniający się rynek konsumencki. Pozwala na elastyczne reagowanie na nowości technologiczne i modowe. Połączenie nowoczesności z oryginalnością i kreatywnością jest architektem sukcesu.

Współpraca poszczególnych działów w firmie powinna być wpisana w model biznesowy. Struktura opracowana przez działy administracji powinna być szczegółowa przedstawiona do wdrażania pracownikom. Każdy uczestnik procesu produkcji musi rozumieć strukturę organizacji, swoje w niej miejsce, a także zakres swoich kompetencji i odpowiedzialności. dzięki temu proces produkcji stanie się bardziej efektywny, a pracownicy będą działali efektywniej i wydajniej. Proces posłuży optymalizacji wykorzystania możliwości systemu. W nowoczesnym zarządzaniu niezbędne jest dokumentowanie procesów dokonywanych komputerowo i w sieci. Zapis w sensie tworzenia dokumentów powinien być archiwizowany.

Ogromnym zadaniem stojącym przed kadrą zarządzającą jest stworzenie linii programowej, sformułowanie założeń strategicznych oraz dostosowanie oferty produkcyjnej do oczekiwań konsumenckich. Analityka biznesowa dopiero wkracza w struktury nowoczesnych przedsiębiorstw i poznajemy jej zalety.