W każdym większym przedsiębiorstwie, organizowane są szkolenia lub warsztaty mające na celu podniesienie kwalifikacji pracowników. Szybko rozwijające się firmy dbają o przygotowanie zespołu, rozszerzanie wiedzy merytorycznej, rozwijanie się pracowników, ich umiejętności i wiedzy. Szkolenia z danej dziedziny są najczęściej drogie, a koszty zajęć pokrywa w całości firma. Dlatego szkolenia są postrzegane przez pracowników jako ważne i potrzebne i traktowane jako bonus pracowniczy, bezpośrednią inwestycję w siebie. Kwalifikacja pracownika na szkolenie świadczy o tym, że firma ceni jego zdolności i umiejętności, a także inwestując wykazuje chęć do zatrzymania w firmie na dłużej. Wiadomo, że pracodawca inwestując najpierw będzie chciał, by pieniądze przeznaczone na szkolenie, w jakimś sensie zamortyzowały się dzięki nowej wiedzy i umiejętnościom pracownika.

Szkolenia dotyczą bezpośrednio spraw związanych ze stanowiskiem pracownika, są związane z podniesieniem kwalifikacji, ale też bywają szkolenia, których celem i zadaniem jest przeanalizowanie cech charakteru pracowników, umiejętności współpracy w zespole, podejmowania decyzji w sytuacji stresu i pod presją czasu. Szkolenia mają charakter treningu interpersonalnego i są sprawdzianem określonych umiejętności, co ma pozwolić na lepsze zagospodarowanie potencjału ludzkiego w firmie. Menedżerowie często dysponują specjalistyczną wiedzą techniczną w danej dziedzinie, znają specyfikę firmy i branży, ale nie potrafią skutecznie przekazywać tej wiedzy swojemu zespołowi. Szkolenia mają za zadanie podać instrumenty ułatwiające taką rolę. Szczególnie jest to istotne w firmach mających do czynienia bezpośrednio z klientami. Do zajęć praktycznych należą ćwiczenia z prowadzenia rozmów w sytuacjach konfliktowych, podejmowanie właściwych decyzji pod presją czasu i w stresie, w sytuacji nacisku. Szkolenia są cenione przez ich uczestników, gdyż rozwijają ich umiejętności zawodowe, co może być przydatne w pracy nie tylko w danej firmie, ale wszędzie.