Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem

[button]??

Kim jesteśmy?
Jesteśmy jedną z większych organizacji pozarządowych działających na terenie Gorzowa Wlkp. Pełni ważną rolę w działaniach skierowanych przeciwko marginalizowaniu osób niepełnosprawnych. Za swoje działania, w roku 2006, jako jedyne stowarzyszenie w naszym województwie, uhonorowani zostaliśmy prze PFRON, statuetką za wszechstronną działalność na rzecz rehabilitacji i wyrównania szans osób niepełnosprawnych. Prowadzimy: Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, oraz Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem. Obejmuje edukacją i rehabilitacją dzieci i młodzież z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi od 3 do 25 r. życia. Z różnych form terapii oraz edukacji korzysta kilkadziesiąt dzieci. W Ośrodku działa również punkt diagnostyczno – konsultacyjny, w którym diagnozowane są dzieci z terenu województwa, pod kątem stwierdzenia bądź wykluczenia zaburzeń autystycznych.

Nasze główne cele to:
•  Wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom  z autyzmem oraz ich rodzinom, opiekunom, specjalistom.
•  Rozpowszechnianie poradników i biuletynów dotyczących stowarzyszenia i autyzmu. Popularyzowanie problematyki związanej z autyzmem.
•  Prowadzenie rejestru dzieci i osób z autyzmem, gromadzenie informacji o autyzmie.
•  Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin dzieci z autyzmem i osób dorosłych

Co Potrzebujemy? 
Przebudować salę do arteterapii.

Dlaczego CELMA ma pomóc właśnie nam?
Wierzymy w Państwa dobroć i zrozumienie potrzeb niepełnosprawnych dzieci, które chcą uczyć się w godnych warunkach. Dla nich otaczający świat jest trudny do poznania, a nauka w typowej szkole – niemożliwa. Prowadzimy dwie placówki dla dzieci z autyzmem:

– Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, który mieści się w budynku administracji szpitala, przy ulicy Walczaka 42. Stary przeciekający dach budynku powoduje, że opady atmosferyczne zalewają nasze pomieszczenia. Nas nie stać na remont dachu, nie możemy też pozyskać na to środków finansowych z uwagi na krótkoterminowe umowy najmu. Właściciel budynku – Urząd Marszałkowski – nie ma pieniędzy na remont dachu.

– Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem zlokalizowane przy ulicy Armii Polskiej 31. Powierzchnia przedszkola niewiele przekracza 90 metrów kwadratowych, jest to w chwili obecnej zbyt mało, aby przyjąć dzieci oczekujące na miejsce w naszej placówce.

W związku z ww. trudnościami lokalowymi rozpoczęliśmy starania o pozyskanie innego obiektu, do którego moglibyśmy przenieść nasze placówki. Z pomocą przyszedł nam Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Pan Tadeusz Jędrzejczak wydzierżawił nam budynek po zlikwidowanym Domu Kultury „Małyszyn”. Niestety obiekt wymaga gruntownego remontu. Mamy już projekt budowlany, zgodę na budowę i kosztorys. Niestety okazało się, że koszty remontów i dostosowania budynku do naszych potrzeb to zawrotna kwota 1 800 000,00 złotych netto. Każde wsparcie jest dla nas nieocenione, wiemy że koszt całej inwestycji jest ogromny, dlatego też prosimy o pomoc w wyremontowaniu jednej sali – sali przeznaczonej do arteterapii.

W chwili obecnej w Ośrodku uczy się 38 uczniów, a z usług Przedszkola korzysta 17 dzieci. Cały czas mamy kolejkę dzieci oczekujących na przyjęcie. Jak wykazują badania autyzm jest chorobą cywilizacyjną, obecnie autyzm diagnozuje się u 1 na 150 dzieci, w związku z powyższym wydłuża się lista dzieci oczekujących na przyjęcie do naszych placówek Dbając, o jakość świadczonych usług nie możemy rozszerzyć oferty, np. o opiekę nad dorosłymi osobami  z autyzmem bez zmiany lokalizacji. Zarówno Ośrodek jak i Przedszkole obejmują edukacją i terapią dzieci z autyzmem nie tylko z Gorzowa, ale również z terenu województwa lubuskiego.

Obie placówki prowadzone przez Stowarzyszenie są doskonale wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do różnych form zajęć terapeutycznych. Mamy dobrze wykształconą i szczerze oddaną pracy kadrę pedagogiczną. Jedyną naszą bolączką jest brak odpowiedniego lokalu. Budynek w Małyszynie daje nam taką możliwość, pod warunkiem wykonania remontów i przystosowania go do naszych potrzeb. Z tym jednak sami sobie nie poradzimy, dlatego nasza gorąca prośba o pomoc w realizacji naszych planów.

Wierzymy w Państwa dobroć i zrozumienie potrzeb niepełnosprawnych dzieci, które chcą uczyć się w godnych warunkach. Dla nich otaczający świat jest trudny do poznania, a nauka w typowej szkole – niemożliwa. Prosimy o pomoc w imieniu naszych podopiecznych i tych, którzy jeszcze czekają na naszą pomoc.

Prosimy o pomoc w imieniu naszych podopiecznych i tych, którzy jeszcze czekają na naszą pomoc.


[button]??