Media to czwarta władza w państwie po ustawodawczej, wykonawczej i kontrolującej. Media swoją siłę opierają na informacji. Wiadomość jest najcenniejszym towarem w XXI wieku. Na sprawnym przepływie informacji w firmie opiera się cały proces zarządzania. Kadra menedżerska bez cyklicznych raportów i świadomości stanu firmy nie jest w stanie sprawnie podejmować decyzji, nie mówiąc już o ich trafność. Z tego punktu widzenia właściwe oprogramowanie i skuteczny dział IT, to filar przedsiębiorstwa. Obecnie codzienne działania finansowo-księgowe w firmie, bez specjalistycznego oprogramowania analityczno-ekonomicznego, nie są w stanie w sposób optymalny przedstawić stanu finansowego przedsiębiorstwa. System IT powinien zapewniać prawidłowe działanie sprzętu komputerowego, by firma działała sprawnie i bez zaburzeń. System informatyczny ma ułatwiać wykonywanie zadań każdego działu w sposób optymalny. Czuwa nad sprawnym funkcjonowaniem serwerów, przepływem informacji.

Przepływ wiadomości musi się odbywać w sposób bezkolizyjny. O efektywności działania systemu komputerowego i wydajność serwera mają zasadniczy wpływ na poziom oraz jakość pracy. Praca wszystkich działów w firmie opiera się na sprawnie działającym systemie. Zarządzanie musi odbywać się w oparciu o kompleksowe rozwiązania, w kompatybilnej przestrzeni wewnątrz przedsiębiorstwa. Dział finansowy jest zobowiązany do stałego monitorowania finansów i składania raportów. Nie można skupiać się na jednym asortymencie produkcji, gdyż to działania innowacyjne stanowią o postępie i rozwoju przedsiębiorstwa. Kadrze zarządzającej powinny być przedstawiane zadania alternatywne. Wiedza na ich temat jest przedmiotem ścisłej ochrony i tajemnicą służbową. Elastyczne reagowanie na potrzeby ustawia zakład na szczycie listy przedsiębiorstw w danej branży. Pomysłowość i innowacyjność są filarami rozwoju. Inwestycje, ich optymalizacja, są poddawane kontrolnym działaniom działu finansowego. Modelowanie procesów biznesowych zakłada wysoka innowacyjność przy dużej optymalizacji kosztów.